Nei til munnkurv

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I Orderud-saken lekker politi og forsvarere sine utvalgte informasjoner til mediene. Dessuten har forsvaret tørnet sammen innbyrdes og karakterisert hverandres klienter på en måte som får selveste jusprofessor Johs. Andenæs til å heve røsten til advarsel. Kampen om sannheten er i gang før saken har havnet i retten, og nå har politiadvokat Tom Danielson bedt om en kjennelse som pålegger de fire forsvarerne taushetsplikt.
  • I en annen tid, da øvrigheten var tilsynelatende ufeilbarlig og mediene besto av en håndfull betrodde kriminaljournalister fra de største avisene, kunne det muligens ha vært i pakt med såkalt god advokatskikk å vente med prosedyren til hovedforhandlingen. I dag, etter at Liland-saken har avslørt at norsk rettsvesen i høyeste grad også er feilbarlig, og mediene er mange, raske og pågående, er det grunn til å protestere mot at retten skal sette munnkurv på forsvaret.
  • Det er for det første en munnkurv som ikke vil virke i praksis. For det annet strider det mot vår oppfatning av rettssikkerhet for dem som er siktet, også når saken er i etterforskningsfasen. Rettssikkerhet forutsetter at advokatene jobber aktivt i sine klienters interesse, hvilket i dag betyr at de må beherske å legge fram sin sak i alle typer medier. Både politi og forsvar må altså ha en mediestrategi, akkurat som mediene plikter å innta en selvstendig posisjon uten å bli ukritiske megafoner for partene.
  • Det får ikke hjelpe at selveste sjefrabulisten, Tor Erling Staff, ber forsvarerne for ekteparet Orderud om å besinne seg. Vi er ikke enige med Staff i at forsvarerne har vist forakt for domstolen ved å så tvil om andre av de tiltalte. Staff sier det bedre når han mer enn antyder at advokat Cato Schiøtz, forsvarer for Per Kristian Orderud, har avslørt et menneskesyn vi ikke liker når han forhåndsdømmer de to tiltalte som kommer fra et kriminelt og belastet miljø.
  • Derfor må ikke retten stoppe munnen på aktørene i en straffesak. Advokat Schiøtz' formuleringer kan like godt slå tilbake på hans klient. Dårlig strategi, altså.