Nei til salg av Statkraft

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Næringsminister Ansgar Gabrielsen vil i løpet av våren legge fram forslag om å omgjøre Statkraft til aksjeselskap. Dette vil være et første skritt mot delprivatisering av den offentlige kraftgiganten. «Dermed vil de praktiske forholdene ligge til rette den dagen Stortinget er klar for å åpne Statkraft for andre eiere,» sa Gabrielsen på en kraftkonferanse denne uka.

Det er ikke første gang næringsministeren sier dette. Han kom med liknende signaler for et år siden og skapte naturlig nok reaksjoner, ikke minst blant Ap's gamle industripolitikere, med Finn Lied i spissen. Lied vet hva norsk vannkraft har betydd for nasjonen. Og han vet at man aldri vil kunne få en god nok pris for et selskap som forvalter evigvarende, miljøvennlige kraftressurser.

Kanskje har det norske folk denne vinteren forstått hvilke verdier det er snakk om og hvor maktesløse vi blir når en nødvendig vare blir et knapphetsgode i et brutalt marked. Resultatet er at folk med normale inntekter må gå på sosialkontoret for å klare sine helt nødvendige utgifter til strøm. Men så lenge staten gjennom Statkraft kontrollerer om lag halve kraftproduksjonen i Norge, kan vi som forbrukere og velgere rette skytset mot våre valgte politikere og forlange tiltak og regelendringer som sparer oss for liknende sjokk en seinere gang.

Den muligheten mister vi, dersom Statkraft blir privatisert og utenlandske kraftgiganter kommer inn på eiersiden. Da vil norske politikeres innflytelse over selskapet bli tilsvarende mindre. Når staten eier hele Statkraft, vil imidlertid politiske myndigheter ha et ord med i laget.

Statkrafts ledelse ønsker nye eiere inn fordi det vil tilføre selskapet ny kapital og gi selskapet større handlingsrom. Men politikerne bør ha et videre perspektiv. Både ut fra et forretningsmessig og et politisk synspunkt bør staten beholde hele eierskapet, blant annet for å høste gevinstene som ligger i kraftproduksjon på vegne av fellesskapet. Samtidig vil politikerne med staten som eneeier sørge for at selskapet forvalter ressursene til beste for landets befolkning.