SKJERPER LEGEKRAV:  Ni av ti leger har ikke tatt sykmeldingskurs. Fristen er 1. januar, skriver Helse- og omsorgsdepartementet. Illustrasjonsfoto: Frank Karlsen/Dagbladet.
SKJERPER LEGEKRAV: Ni av ti leger har ikke tatt sykmeldingskurs. Fristen er 1. januar, skriver Helse- og omsorgsdepartementet. Illustrasjonsfoto: Frank Karlsen/Dagbladet.Vis mer

Nei til sykmeldinger fra leger uten omstridt kurs

Fristen er 1. januar. Bare 2 400 av 23 000 leger har tatt kurset.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nav kan i løpet av neste år nekte å godta sykmeldinger skrevet av leger som ikke har gjennomført den obligatoriske opplæringen i sykmeldingsarbeid.

Dette presset mot legene blir beskrevet i et brev Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte til landets fire helseforetak i slutten av september. Legene har frist til 1. januar 2014 med å gjennomføre et kurs som forutsettes å gi den nødvendige kunnskap. Mange leger har vegret seg, men kravet om obligatorisk opplæring er fastsatt i en forskrift som trådte i kraft 1. januar i år.

Departementet skriver i brevet til helseforetakene at sykmeldinger fra leger uten den obligatoriske opplæringen, ikke vil bli godkjent av Nav som dokumentasjon av arbeidsuførhet.

Slik tilbaketrekking av godkjenning vil bli satt i verk seks måneder etter eventuell påminnelse fra Arbeids- og velferdsetaten, heter det i brevet.

Omstridt kurs Kravet om et obligatorisk kurs i sykmeldingsarbeid førte tidligere i år til protester fra leger som mente dette var et unødvendig tiltak. De ville ikke bruke tid på å gjennomføre kurset.

Informasjon om obligatorisk opplæring er sendt til 23 000 autoriserte leger. Inntil 1. juli i år hadde bare 2 400 leger fullført kurset eller dokumentert tilstrekkelig kunnskap ved en egenerklæring, blir det opplyst.

Kurset er utviklet av Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet i nært samarbeid med Den norske legeforening. Legeforeningen har oppfordret sine medlemmer til å gjennomføre kurset. Det er utformet som et såkalt e-læringskurs og hevdes å ta bare to-tre timer.

Arbeidsgivers ansvar Departementet skriver i brevet til helseforetakene at legenes arbeidsgivere har «ansvar for å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre sykmeldingskompetanse». Dette er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby forsvarlige helsetjenester, skriver departementet.

Bakgrunnen for kravet om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid er en oppfatning om at det finnes mange leger som ikke har tilstrekkelig kunnskap om denne del av legevirksomheten.

(NTB - Skjalg Fremo).