Nekter å beklage

LOs konstituerte leder Roar Flåthen ser ingen grunn til at han - på vegne av LO - skal gi en beklagelse til Ingunn Yssen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Flåthen mener Yssen-saken nå er opp- og avgjort. Nå kan han bli tvunget til retrett.

-  Gerd-Liv Valla har besluttet å fratre sin stilling. Da ser ikke LOs sekretariat grunn til å gå videre med Yssen-saken. Det var LO som satte i gang den granskningsrapporten som ble levert i dag, og det er LO som bestemmer over rapportens videre skjebne. Ingunn Yssen har dessuten sagt opp sin stilling. Dermed har ikke LO noe mer å gjøre i den saken, sier Flåthen.

Sentrale LO-tillitsvalgte Dagbladet snakket med i går kveld, mente Flåthen begår en tabbe. De sier saken ikke er ute av verden før Yssen har fått sin unnskyldning.

Sendte tekstmelding

Lederen i Norsk Transportarbeiderforbund Per Østvold sørget for egen regning å sende en gratulasjonsmelding til Yssen. «Jeg takker deg for at du varslet om mobbing og dårlig lederstil i LO,» står det i tekstmeldingen.

Østvold sier at Yssen har fått tilstrekkelig oppreisning gjennom Fougner-rapporten som framsetter påstander om lovbrudd og kritikkverdige forhold, med den konsekvens at Valla måtte trekke seg. Om LO bør beklage overfor Yssen, ønsket han ikke i går å gå nærmere inn på. Derimot presiserer Østvold at prosessen har dokumentert at Yssen ble dårlig behandlet og at hun gjorde rett i å si fra om dette.

-  Jeg ønsker å formidle at Yssen fortjener ros for å ha tatt på seg varsler-rollen og rapportert om kritikkverdige arbeidsforhold, sier Østvold til Dagbladet.

Forbundsleder i Industri og Energi, Leif Sande, har vært én av Gerd-Liv Vallas støttespillere, og var én av få som hadde kontakt med LO-lederen før hun ankom sekretariatsmøtet i går.

 GÅR IKKE VIDERE:  LOs konstituerte leder Roar Flåthen vil ikke gå videre med Yssen-saken: -  De forhold som det pekes på i rapporten som gjelder interne forhold, skal gjennomgås internt. Utover det er Yssen-saken avsluttet, sier Flåthen. Foto: Scanpix
GÅR IKKE VIDERE: LOs konstituerte leder Roar Flåthen vil ikke gå videre med Yssen-saken: - De forhold som det pekes på i rapporten som gjelder interne forhold, skal gjennomgås internt. Utover det er Yssen-saken avsluttet, sier Flåthen. Foto: Scanpix Vis mer

Han vil ikke kritisere Flåthen, men deler ikke hans syn på at mobbesaken er ferdig med Vallas avgang. -  Yssen har hatt en vanskelig tid i LO. LO-lederen har gjort det hun kan med å trekke seg. Så står det i rapporten at LO burde ha varslet tidligere. Det blir det et spørsmål om vi skal beklage noe som ikke er varslet. Det må i alle fall være en eller annen kommunikasjon med Yssen. Det er skjedd noe her som LO har behov for å få ut av verden, sier Sande.

Geir Bjørkli, leder av Fengsels- og friomsorgsforbundet forventer nå at Flåthen legger fram en plan for hvordan LO kan unngå dette i framtida.-  Det er en alvorlig systemsvikt i LO som nå er avdekket, sier han. Han mener også at Flåthen kunne bidratt med å ta kontakt med Ingunn Yssen.

-  Det er klart det ville vært en fordel, sier Bjørkli.

Valla fikk siste ord

LOs 1. nestleder Roar Flåthen, som i går ble konstituert som ny LO-leder, blir nå satt under press for å få avsluttet Yssen-saken en gang for alle. LO-sekretariatets beslutning om å gravlegge deler av rapporten, og å nekte å kommentere Yssen-saken nærmere, blir av flere karakterisert som en real bommert.

LO-sekretariatets beslutning førte dermed til at det ble Gerd-Liv Valla som fikk siste ord i Yssen-saken. I avskjedstalen i går formiddag, sa Valla at hun ikke kunne se at lover og regler var brutt og presiserte at det ikke foreligger en rettskraftig dom. I så fall ville hun ha anket, sa hun. Hun gjentok også den forbeholdne unnskyldningen til Yssen. (Se hele talen på side 12 og 13.) Flåthen nekter å gå inn på de problemstillinger Vallas avskjedsreplikk reiser. Han ser ingen grunn til å endre representantskapets beslutning om å legge Yssen-saken død.

Intern prosess

-  Føler du deg som 1. nestleder i LO rammet av kritikken som reises i Fougner-rapporten? Du kjente til konflikten og du hadde et ledelsesansvar. Er det riktig av deg som konstituert LO-leder å legge en så alvorlig sak død?

-  LOs sekretariat har besluttet at de deler av rapporten som omhandler kritikkverdige forhold internt, skal bli internt. Vi skal ordne opp i de forhold som her er kritisert, og vi skal sørge for et godt arbeidsmiljø i LO.

-  Fougner-utvalget mener LOs systemer og rutiner for håndtering av konflikter og utilbørlig opptreden er mangelfulle. Utvalget sier også at LOs håndtering av saken strider mot arbeidsmiljøloven, og at flere LO-ansatte har brutt sin varslingsplikt, som er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Tar du et personlig ansvar for det som har skjedd?

-  LOs sekretariat tar til etterretning at Valla fratrer, og vi har ikke funnet grunnlag for å gi Yssen-saken noen videre behandling. Det var LOs sekretariat som ga oppdraget og mandatet til denne gjennomgangen. De forhold som det pekes på i rapporten som gjelder interne forhold, skal gjennomgås internt. Utover det er Yssen-saken avsluttet, sier Flåthen.