KJEMISK HELSEFARE: Mange tidligere oljearbeidere fra Ekofisk-feltet er syke etter eksponering for kjemikalier på oljeplattform. Foto: Occupational Hygiene Solutions AS
KJEMISK HELSEFARE: Mange tidligere oljearbeidere fra Ekofisk-feltet er syke etter eksponering for kjemikalier på oljeplattform. Foto: Occupational Hygiene Solutions ASVis mer

Nekter å gi offentligheten innsyn i giftrapport

ConocoPhillips satte i gang millionprosjekt etter Dagblad-avsløringer om syke Ekofisk-arbeidere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
(Dagbladet): Etter Dagbladets mange avsløringer om helseskader og farlig arbeidsmiljø på Ekofisk, startet oljeselskapet ConocoPhillips en retrospektiv eksponeringsstudie som tar sikte på å gi svar på hvilke giftnivåer oljearbeiderne har vært utsatt for.

Det yrkeshygieniske konsulentfirmaet Occupational Hygiene Solutions (OHS) fikk millionkontrakt på det såkalte ERES-prosjektet. Både bransje og myndigheter har imøtesett studien med spenning. Nå foreligger resultatene, mer enn et år senere enn opprinnelig planlagt.

- Formålet med studien har vært å gi et bedre grunnlag for utredning av personer med mulig yrkessykdom, og vi vil kommunisere med de som har nytte av denne studien i sitt arbeid, sier kommunikasjonsdirektør Stig S. Kvendseth i ConocoPhillips til Dagbladet.

- Egne ansatte, fagforening, de yrkesmedesisnske avdelingene ved sykehusene, Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), Petroleumstilsynet, studiens referansegruppe og Arbeidsmiljøskaddes landsforening (ALF) inviteres til møter hvor OHS, det frittstående selskapet som har gjennomført studien, vil grundig formidle resultatene av studien, legger Kvendseth til.

- Ikke tilgengelig for mediaHan avviser at studieresultatene vil bli fritt distribuert.

- Resultatene  er gjort tilgjengelig for  Ekofisk-komiteen, og vil videre gjøres tilgjengelig for de yrkesmedisinske avdelingene ved sykehusene som utreder slik mulig yrkessykdom, Stami, Petroleumstilsynet og OLFs kjemikalieprosjekt. Studien kommer ikke til å bli gjort tilgjengelig for media. Vi kan ikke se at media skal ha nytte av en slik studie, sier Kvendseth.

Da OHS i desember 2007 slapp den første delrapporten i ERES-prosjektet, ble resultatene gjort tilgjengelige for offentligheten.

Den første rapporten viste at oljearbeiderne har vært utsatt for enorme mengder produksjonsgass, samt farlige stoffer som kreftfarlig benzen og det reproduksjonsskadelige og nevrotoksiske stoffet normal-heksan.

- Kan dere ikke se behovet for å la media ettergå innholdet i en slik studie og fortelle om den til allmennheten, etter det sterke fokuset som har vært på kjemisk helsefare offshore?

- Jeg tror aldri vi har sagt at studien vil bli gjort tilgjengelig for allmennheten i detalj.  Dette er en omfattende studie på over 2000 sider som har som formål å gi et bedre grunnlag for utredning av personer med mulig yrkessykdom, sier Kvendseth.

- Liten verdiConocoPhillips vil ikke svare på om de arbeidsmedisinske avdelingene og Stami får tillatelse til å videreformidle studien. Selskapet vil heller ikke svare på om Arbeidsmiljøskaddes landsforening (ALF) vil få tilgang på materialet. Men selskapet understreker at ALF, sammen med referansegruppa, vi de få en svært grundig gjennomgang av studien fra lederen av det frittsående selskapet som har utført arbeidet.

- Den videre kommunikasjonen om prosjektresultatene må vi komme tilbake til, sier kommunikasjonsdirektøren.

- Nå er det viktigst at de som har nytte av ERES-studien i utredning av mulig yrkessykdom får all den informasjonen som studien har gitt.

ConocoPhillips opplyser om at firmaet OHS, som har gjennomført det såkalte ERES-prosjektet, har hatt full tilgang til alle selskapets arkiver, samt arkivene til fagforeningen Ekofiskkomiteen.

Tidligere turbinmekaniker på Ekofisk-feltet, Jan Terje Biktjørn, ble yrkesskadd av giftstoffene han ble utsatt for i Nordsjøen.

- Hvis ikke hele rapporten blir gjort offentlig, har den liten verdi. Ikke dermed sagt at studien er verdifull, men blir den offentliggjort kan man i hvert fall studere den og vurdere det arbeidet som er gjort, sier Biktjørn.

Vil sørge for offentliggjøringPetroleumstilsynet (Ptil) er åpenbart ikke på linje med ConocoPhillips.

- Vi ønsker størst mulig grad av åpenhet. Vårt prinsipp er at det er viktig å dele informasjon. Åpenhet om kunnskap, forskning, utfordringer og problemstillinger i olje- og gassindustrien kommer alle parter til gode, sier pressetalskvinne Inger Anda i Ptil til Dagbladet.

Anda sier tilsynet vil be ConocoPhillips om å sende dem ERES-prosjektet i sin helhet.

- En oversendelse til myndighetsarkivet vil bety at materialet blir offentlig tilgjengelig, forsikrer Inger Anda.

Forskningsdirektør Pål Molander i Statens arbeidsmiljøinstitutt mener hemmelighold og forskning står i et motsetningsforhold.

- I våre prosjekter er alt materiale offentlig tilgjengelig. Det er et viktig prinsipp innen forskning, sier Molander til Dagbladet.