Nekter å gjøre opp for seg etter klausul-flausa

Mens If har betalt ut over hundre millioner kroner, skylder andre forsikringsselskap fremdeles sine uføre millioner.

NEKTES UTBETALING: Åse Mosbergvik (44) fra Storsteinnes får ikke pengene Høyesterett sier hun har krav på. Foto: Leif A. Stensland / Dagbladet
NEKTES UTBETALING: Åse Mosbergvik (44) fra Storsteinnes får ikke pengene Høyesterett sier hun har krav på. Foto: Leif A. Stensland / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
(Dagbladet): - Jeg synes det er forferdelig at forsikringsselskapet ikke vil gi meg det Høyesterett har sagt at jeg har krav på. Man har egentlig nok med at man er sjuk, men så blir man avvist, latterliggjort og hånet, sier uføre Åse Mosbergvik (44) fra Storsteinnes til Dagbladet.

Trenerte saken I mai 2008 slo Høyesterett fast at forsikringsselskapene ikke har informert godt nok om klausulen de bruker for å nekte norske uførepensjonister utbetaling. Dommen ga en kjemperegning på rundt en halv milliard kroner - penger som ikke har kommet de uføre til gode.

Nå viser det seg at If Skadeforsikring er det eneste selskapet som i kjølvannet av dommen fra landets øverste dommere har lett i sine arkiver og ryddet opp i tidligere, feilaktige avslag.

Åse Mosbergvik er en av flere med kommunal tjenestepensjonsordning hos Vital som selskapet nekter utbetaling. Mosbergvik hevder selskapet nektet henne sakspapirene i saken og at Forsikringsklagekontoret måtte hjelpe henne med å få dem ut.

Hun forteller også at fra Vital avslo hennes krav 23. oktober 2009 og hun anket dette, gikk det mange måneder før selskapet sendte papirene til trygderetten.

- Da jeg kontaktet trygderetten i mai 2010 hadde de ikke mottatt noe som helst. Vital hadde puttet saken i en skuff. Jeg er 44 år, ufør og trenger pengene, sier Åse Mosbergvik.

- Vi beklager sterkt hvis Mosbergvik opplever at saksbehandlingen har tatt lang tid. En ankebehandling tar normalt en del tid, og det kan nok oppleves som krevende for en kunde som venter på en avklaring, sier informasjonssjef Aud-Helen Rasmussen i DnB NOR. Vital er en del av DnB NOR-konsernet.

Ryddet opp If har i alt vi plukket fram og gjennomgått 373 avslagssaker fra år 1996 til 2003 i kjølvannet av høyesterettsdommen.

- Allerede 30. august 2008 var 319 av disse sakene avsluttet med samlede utbetalinger på 91 millioner kroner. Den siste saken ble avsluttet i august i fjor, og ny gjennomgang viser at vi totalt har utbetalt i overkant av 100 millioner kroner etter gjennomgangen, opplyser Margrethe Aflangrud som leder personskadeavdelingen i If.
 
Umiddelbart etter domsavsigelsen i Høyesterett igansatte If en stor dugnad hvor rundt ti saksbehandlere fordelte de aktuelle sakene mellom seg.

- Overtidsjobbing i denne perioden var helt nødvendig for at vi så raskt som mulig skulle etablere kontakt i disse sakene, sier Aflangrud.

Gjør ikke opp for seg Gjensidige forsikring var selskapet som tapte stridsspørsmålet i Høyesterett i 2008. I sitt ankeskriv til Høyesterett, la ikke Gjensidige skjul på at fellende dom blir en svært dyr affære:

«Gjensidige Forsikring har en risiko på over 100 millioner kroner ved at dommen blir stående. Gjensidige Forsikring har fått tilbakemelding fra TrygVesta, If Skadeforsikring og Storebrand om at de har like stor risiko som Gjensidige Forsikring. Det vil si at forsikringsbransjen til sammen har en kjent risiko på over 400 millioner pluss renter hvis lagmannsrettens dom blir rettskraftig.»

Likevel har Gjensidige bare utbetalt 29 millioner kroner til uføre i kjølvannet av høyesterettsdommen.

- Vi må bare registrere at If har gjort en annen vurdering enn oss. De som har meldt seg selv har fått sakene sine bahndlet på nytt. Vi har også funnet noen tidligere avslag, men ikke alle, sier informasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige.

Han understreker at selskapets risiko er mindre enn de 100 millionene de oppga i skrivet til Høyesterett fordi det viste seg at selskapet har færre slike saker enn de trodde da beregningen ble gjort.

- Denne saken er ikke lukket hos oss. Det står fortsatt penger avsatt for å dekke slike krev, sier Haraldsen.

Pressetalsmann Roald Stigum Olsen i Tryg sier selskapet har ryddet opp i saker hvor folk selv har tatt kontakt.

- Men vi har ikke målbevisst arbeidet for å fange opp tidligere feilaktige avslag. Vi har heller ingen oversikt over hvor mye vi har betalt ut som følge av høyesterettsdommen, sier Stigum Olsen til Dagbladet.

Tryg understreker at selskapet hadde mange slike saker liggende, og som lå på vent hos dem for avklaring da de skjønte problemstillingen kom opp til endelig rettsavgjørelse.

- Da dommen forelå utbetalte vi til samtlige vi da hadde oversikt over.  Det gjorde vi raskt og uten noe om og men.  Vi har ingen arkivering eller registrering over våre tusenvis av avsluttede saker langt tilbake i tid som gir oss informasjon om at avslutning av den enkelte sak går på akkurat en slik avslagsgrunn.  Skulle slike saker, mot formodning, dukke opp, vil vi selvsagt raskt behandle dem på nytt, sier Stigum Olsen.

Vurderer anke Vital, som er en del av DnB NOR-konsernet, har til dags dato nektet for at Høyesterettsdommen gjelder for folk på kommunale tjenestepensjonsordninger. Dette til tross for at både trygderetten og lagmannsretten mener selskapet bør bøye seg.

- Årsaken til at vi ikke har gått tilbake for å sjekke tidligere avslåtte saker har sitt utgangspunkt i at vi har ment at dommen ikke omfatter offentlig og privat tjenestepensjon.  Dette har vi så langt ikke fått rettens medhold i, og når vi beslutter hvorvidt vi kommer i å anke saken, så vil vi også ta stilling til hvordan vi håndterer sakene bakover i tid., sier informasjonssjef Aud-Helen Rasmussen i DnB NOR.

Storebrand opplyser om at de gjorde opp i en del saker de hadde på vent i forbindelse med Høyesterettsdommen, og påpeker at de inntok klausulen i forsikringsbeviset for kollektive tjenestepensjoner allerede i år 2000.

- Vi har forsøkt å gå tilbake i avslagssakene fra før år 2000, men dette er svært tidkrevende og komplisert. I alle saker hvor det er dokumentert at uførheten og innmeldingen har skjedd i den aktuelle perioden, hvor klausulen ikke fremgikk av beviset, er utbetalt. Er det kunder som mener at et avslag ikke berettiget, er det bare å kontakte Storebrand. Vi vil selvfølelig vurdere enhver henvendelse, sier informasjonssjef Bjørn Erik Sættem.
 
KLP opplyser om at de ikke mener seg forpliktet til å ta opp igjen tidligere avslagssaker, og viser til en trygderettskjennelse som støtter deres syn.