Politi og barnevern

Nekter å granske tvangshenting

Advokat mener grove lovbrudd ble begått da politiet brukte håndjern på en 13-åring som ikke ville bli med barnevernet. Fylkesmannen vil ikke åpne tilsynssak.

TVANG: Her blir den 13 år gamle jenta motvillig hentet av uniformert politi, etter at hun nektet å dra fra familiehjemmet og tilbake til en institusjon. Video: Privat Vis mer

Søndag skrev Dagbladet om ei 13 år gammel jente som ikke ville tilbake til barnevernsinstitusjonen hun bor på etter samvær med sin familie.

Barnevernet kontaktet da politiet for hjelp, og uniformerte politibetjenter påførte jenta håndjern og dro henne hylende med seg.

Hendelsen skjedde 3. april i år.

Ikke tilsyn

En måned senere skrev familiens advokat, Arnhild Skretting, brev til fylkesmannen i det aktuelle området i Norge. Hun ba fylkesmannen om å åpne tilsynssak.

Skretting mener det er begått klare lovbrudd i saken som kulminerte med at et barn ble brutalt tvangshentet av barnevern og politi.

20. mai mottok advokaten brev fra fylkesmannen hvor det framgår at de ikke vil åpne tilsynssak mot den aktuelle kommunen.

Dette til tross for at fylkesmannen «ser at saken har stor betydning for jenta og foreldrene og at jenta er i en svært kompleks omsorgssituasjon».

Fylkesmannen argumenterte med at barnevernssaken fremdeles står for rettsapparatet.

«Selve omsorgssaken er imidlertid ikke rettskraftig ennå og det er da lite hensiktsmessig å åpne tilsyn i saken (...) Det er da i realiteten en svært liten del av saken vi kan vurdere på nåværende tidspunkt», skriver fylkesmannen.

NORGE I STRASBOURG: Slakter prosessen da Trudes sønn ble adoptert bort. Foto: Siv Johanne Seglem og Asle Hansen Vis mer

- Helt utrolig

Advokat Skretting reagerer skarpt på dette.

- Jeg synes denne argumentasjonen er helt utrolig. Fylkesmannens oppgave er, gjennom tilsyn, å sørge for at barn ikke blir utsatt for overgrep i offentlig omsorg. Fylkesmannen skal også sørge for at lover og regler blir overholdt, påpeker hun.

- Hva tenker fylkesmannen om denne kritikken?

- Når det gjelder kritikken fra advokat Arnhild Skretting, har hun ikke tatt kontakt med oss i ettertid. Avgjørelsen om ikke å åpne tilsyn kan ikke klages på, men det er mulig å be Sivilombudsmannen om å se på vår saksbehandling, skriver en leder i det aktuelle fylkesmannsembetet i en e-post til Dagbladet.

Traumatisert

Det framgår verken av sakspapirer eller fra uttalelser fra barneverntjenesten at den 13 år gamle jenta var til fare for seg selv eller andre da hun ble hentet med makt og hjåndjern.

Hun ville bare ikke bli med barnevernet tilbake til institusjon, men være hos familien sin.

Både politi og barnevern var kjent med at dette er ei jenta som er dypt traumatisert.

- Hvordan vurderer fylkesmannen bildene fra barnevern/politiaksjonen?

- Vi har grunngitt vår vurdering om å ikke åpne tilsyn. Vi står ved vår vurdering, og har ikke noe å tilføye. Siden vi ikke har åpnet tilsyn og undersøkt saken, har vi ikke grunnlag for å kommentere saken nærmere, sier lederen hos fylkesmannen.

Skretting har også klaget på politiets framferd i saken til politimesteren i det aktuelle politidistriktet.

Politiet opplyser Dagbladet om at de ikke ønsker å uttale seg i saken før klagebahandlingen er ferdigstilt.