Norsk barnevern i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD)

Nekter barnevernet omkamp etter EMD-juling

Barnevernet mente retten la for mye vekt på føringene fra Strasbourg og anket til Høyesterett. Enstemmig avvist.

BEHANDLES: Høyesterett behandler tre barnevernssaker etter fem dommer mot Norge i Strasbourg. Vis mer
Publisert

Norsk rett stanset en tvangsadopsjon etter sterke signaler fra Strasbourg. Det nekter barnevernet å finne seg i, skrev Dagbladet 27. januar.

I september i fjor ble Norge knust i Storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) av barnemora Trude i en betent tvangsadopsjonssak.

Knappe to måneder senere ble en annen tvangsadopsjon stanset i Frostating lagmannsrett, som en direkte følge av den viktige dommen fra Strasbourg.

Barnevernet i Vestnes kommune i Møre og Romsdal anket lagmannsrettens dom til Høyesterett, og varslet at de ønsket en slags omkamp om betydningen som skal tillegges Trudes seier i Strasbourg.

Slakter prosessen da Trudes sønn ble adoptert bort. - Dette er kronbeviset Vis mer

Avvist kontant

Advokat Sverre Larhammer, som representerer kommunen i saken, anførte at EMDs storkammeravgjørelse «er tillagt større rettslig betydning enn det er grunnlag for».

Rett før Høyesterett tirsdag denne uka satte storkammer med 11 dommere for å stake ut en ny kurs i barnevernssaker etter de sterke signalene fra EMD, besluttet et enstemmig ankeutvalg i Høyesterett at barnevernets anke nektes fremmet.

Høyesterett så altså ingen grunn til å legge saken på is i påvente av storkammerbehandlingens utfall.

«Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet», skriver Høyesterett 30. januar.

Fornøyd: Advokat Lars Mathias Undheim
Fornøyd: Advokat Lars Mathias Undheim Vis mer

De tre høyesterettsdommerne i utvalget brukte bare omlag ei uke fra saken havnet på ankeutvalgets bord til de hadde kommet til sin beslutning om at barnevernet ikke skal få noen omkamp om betydningen av den viktige EMD-dommen mot Norge.

- Svært glad

Dermed blir lagmannsrettens dom stående, og tvangsadopsjonen er stanset.

Med klare henvisninger til storkammerdommen i EMD, mente en enstemmig lagmannsrett at tvangsadopsjon ikke er til barnets beste.

Det ble videre bestemt at barnets mor heller skulle få flere samvær med sitt barn.

- Mor er svært glad for dette, og jeg er også glad på hennes vegne for at saken endelig får sin rette avslutning, sier moras advokat Lars Mathias Undheim til Dagbladet.

Kommunens advokat ønsker ikke å kommentere saken.

Dette er ikke første Høyesterett tar affære etter at Norge på kort tid er dømt for menneskerettsbudd i fem barnevernssaker i Strasbourg.

EMD-effekten

Etter storkammeravgjørelsen i Strasbourg i september i fjor, har Høyesterett behandlet en rekke saker som gjelder barnevern, i tillegg til de tre sakene som denne uka behandles i storkammer.

Her er status per 17. desember 2019:

  • En anke over dom i en barnevernssak er henvist til behandling i avdeling etter storkammersakene.
  • Ankeutvalget har også opphevet lagmannsrettens ankenektelsesbeslutning i seks saker, mens behandlingen i Høyesterett er stanset i åtte saker i påvente av storkammeravgjørelsene.
  • Tre anker over dom har ikke blitt tillatt fremmet, mens to anker over kjennelser og fem anker over lagmannsrettens ankenektelsesbeslutning er blitt forkastet. En begjæring om gjenåpning har også blitt forkastet.

Det er ventet at Høyesteretts storkammerbehandling vil bli retningsgivende for barnevernssaker som gjelder omsorgsovertakelse, samvær, tilbakeføring og tvangsadopsjon.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer