FIKK PRØVEFYLLE: - Den sa bare BOFFH, sier byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), etter å ha fått prøvefylle en hydrogenbil. Her sammen med Ulf Hafseld, Hyop. Til høyre byrådssekretær Daniel Rees. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
FIKK PRØVEFYLLE: - Den sa bare BOFFH, sier byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), etter å ha fått prøvefylle en hydrogenbil. Her sammen med Ulf Hafseld, Hyop. Til høyre byrådssekretær Daniel Rees. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

Miljøbyråd Lan Marie Ngyuen Berg girer opp hydrogen-satsing i Oslo

Nekter for å ha brutt valgløfte om å bygge flere hydrogen-stasjoner. Nå vil byråden betale taxi-sjåfører for å kjøpe hydrogenbil

Hydrogenbil-sjåfører kan i dag bare fylle fire steder i Oslo.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Dette er så gøy, sier miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Vi befinner oss på Gaustad i Oslo, hvor en av fire fyllepunkter for hydrogen er lokalisert i hovedstaden. Fra innsiden av fyllestasjonen får byråden en innføring i hvordan det miljøvennlige drivstoffet bokstavelig talt produseres på stedet.

- Vi har 7-8 biler innom hver dag, så inntil videre holder kapasiteten akkurat, sier Ulf Hafseld. Han er daglig leder i Hypo AS, som på egne nettsider beskriver seg selv som «landets ledende leverandør av hydrogen drivstoff med fire stasjoner i drift på Østlandsområdet».

Som miljøbyråd har Berg det øverste ansvaret for iverksettelsen av Oslo-byrådets miljøpolitikk. I dag har hun invitert Dagbladet ut til fyllestasjonen for å slippe en skikkelig glad-nyhet:

- De 50 første taxi-sjåførene i Oslo som vil kjøpe seg en hydrogen-drevet taxi, får 100 000 kroner i tilskudd av Oslo kommune, lokker Berg.

Dersom 50 sjåfører søker slik hun håper, betyr det at kommunen vil sponse taxi-næringen med fem millioner kroner for å få flere hydrogenbiler ut på veiene.

Vil ta løyvene fra diesel-sjåfører

Det følger et ris bak speilet med byrådens penger. I en forskrift som nylig ble sendt på høring, varsler byråden at hun fra 2022 ikke vil gi løyve til taxi-sjåfører som kjører miljø-fiendtlige biler.

I praksis betyr det at alle drosjesjåfører som kjører biler som går på bensin eller diesel, kan glemme levebrødet sitt med mindre de er villige til å bytte til en miljøvennlig bil. Men nå strekker altså miljøbyråden ut en hjelpende hånd:

- Å få folk til å begynne med hydrogenbil, blir litt som med høna og egget. Uten hydrogenbiler er det ingen som vil kjøpe hydrogen-drivstoff, og når ingen kjøper drivstoff, vil heller ikke bensinstasjonene selge det. Og når ingen vil selge drivstoff, vil heller ingen kjøpe hydrogenbil.

- Så det vi gjør nå, er å stimulere til at flere kjøper hydrogenbil, og dermed også øke etterspørselen etter hydrogen-stasjoner, sier Berg.

Byråd Berg mener det var viktig å tilby denne støtten, ettersom taxi-sjåfører som næringsdrivende ikke nyter godt av det samme momsfradraget som privatpersoner får når de kjøper ny elbil.

- Nå ønsker vi å gi dem denne muligheten til likevel å kunne dra fordeler av å velge en miljøvennlig bil, sier Berg.

I tillegg til den nye støtteordningen for taxi-sjåfører, viser byråden til at kommunen har iverksatt flere tiltak for å få flere hydrogenbiler på veiene.

- Kommunen er blant annet i full gang med å støtte utbyggingen av to nye fyllestasjoner for hydrogen på Ryen og Alnabru, i tillegg til at vi støtter dem som ønsker å etablere stasjonene økonomisk.

Avviser brutt valgløfte

Etter valget i 2015 forpliktet byrådspartiene seg til å bygge ut flere hydrogenstasjoner. I byrådserklæringen fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet heter det at:

«Byrådet vil videreføre elbilfordelene i Oslo i bystyreperioden, og bygge ut flere hurtigladepunkter og fyllestasjoner for biodrivstoff og hydrogen».

Under intervjuet med Dagbladet bekrefter miljøbyråden for første gang at Oslo-byrådet likevel ikke vil «bygge ut» flere fyllestasjoner for hydrogen, slik det heter i byrådserklæringen:

- Fra kommunens side ønsker vi å være med på å legge tilrette for utbygging av fyllestasjoner i en tidlig fase. Vårt bidrag er å hjelpe aktørene som ønsker å bygge fyllestasjoner med å stille tomter til rådighet, samt å støtte disse økonomisk, sier byråden. Hun understreker:

- Byrådet mener ikke nødvendigvis at Oslo kommune selv skal bygge og drifte fyllestasjonene, og derfor er vi opptatt av å samarbeide tett med private aktører, sier Berg.

Når Dagbladet konfronterer byråden med formuleringen i byrådserklæringen der det heter at byrådet skulle «bygge ut» flere fyllestasjoner, viser det seg at byråden ikke er helt sikker på ordlyden.

- Det var vel ikke akkurat det som sto? Jeg tror at dét må vi sjekke nærmere, for å finne ut av hva som er status.

På et senere tidspunkt avviser byråd Berg at hun har brutt noen valgløfter.

- Det vi har ment hele veien er at kommunen skal legge til rette for å bygge energistasjoner, og det gjør vi nå i flere prosjekter. Men jeg mener ikke det er naturlig at Oslo kommune skal etablere en kjede av energistasjoner, like lite som vi i dag driver bensinstasjoner. Det er andre aktører bedre til.

Hadde forventet mer

- Jeg har lest denne formuleringen som at det rødgrønne byrådet selv skal etablere, eller sørge for at det etableres, nye fyllestasjoner for hydrogen i bystyreperioden, sier gruppeleder i Oslo Høyre og leder av miljø- og samferdselskomiteen i Oslo, Eirik Lae Solberg.

VIL BIDRA MER. Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre er skuffet over at byrådet ikke har sørget for flere fyllestasjoner for hydrogen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
VIL BIDRA MER. Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre er skuffet over at byrådet ikke har sørget for flere fyllestasjoner for hydrogen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Vis mer

- Jeg mener at i en fase der infrastrukturen er umoden, så bør det offentlige bidra til at det etableres en infrastruktur for miljøvennlig drivstoff, sier Solberg. Han var finansbyråd i det blå Oslo-byrådet i forrige periode.

- Jeg hadde nok forventet at de rødgrønne hadde bidratt med mer enn de har gjort, når de har uttrykt seg såpass tydelig i byrådserklæringen.

- Mener du at byrådet har brutt valgløftene sine?

- Hvis de ikke leverer flere fyllestasjoner de neste to årene, så har de brutt det løftet i byrådserklæringen.

Tidligere miljøbyråd skuffet

Venstres gruppeleder i Oslo og nestleder i kommunens miljø- og samferdselskomite, Guri Melby, leser formuleringen i byrådserklæringen som Høyre.

- Jeg oppfatter det definitivt som at kommunen ifølge denne formuleringen skal ta initiativ til at fyllestasjoner for hydrogen blir bygget, sier Melby.

FORVENTER TEMPO. Guri Melby i Oslo Venstre. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix
FORVENTER TEMPO. Guri Melby i Oslo Venstre. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix Vis mer

Dersom taxinæringen skal greie målet om utslippsfri bilpark innen 2022, må kommunen bidra mer med nødvendig infrastruktur, mener hun.

- Utskifting av biler greier næringen fint selv. Det viktigste for næringen, er gode muligheter til å lade eller fylle de nye utslippsfrie bilene, sier Melby.

- Det ligger også i forutsetningen fra departementets tillatelse til at kommunen kan kreve utslippsfrie biler av taxinæringen, at kommunen bidrar med infrastruktur. Jeg kan ikke akkurat si jeg er imponert over tempoet.

Avviser løftebrudd

I etterkant av intervjuet med Dagbladet, bekrefter Berg at hun og Oslo-byrådet ikke har vært involvert i byggingen av de fire hydrogenstasjonene som står i hovedstaden i dag.

- Det er fyllestasjonene på Alnabru og Ryen det foreligger konkrete planer om nå, sier byråden etter å ha undersøkt nærmere. Videre viser hun til at den private aktøren Uno X har signalisert at de ønsker å bygge 20 nye hydrogenstasjoner innen 2020.

På spørsmål om byrådet har bygget noen nye fyllestasjoner for bio-drivstoff, slik det står i byrådserklæringen, får Dagbladet opplyst at kommunen har bidratt til bygging av én slik stasjon så langt.