Nekter Forsvaret DNA-register

Ved å tappe blod fra vernepliktige og offiserer ønsker Forsvaret å lage et DNA-register til bruk ved identifisering i en krisesituasjon. Forslaget får blankt nei fra Datatilsynet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Opprettelsen av registeret vil innebære en betydelig integritetskrenkelse og inngrep i enkeltindividets private sfære, heter det i avslagsbrevet som er undertegnet av Datatilsynets direktør, Georg Apenes.

Forsvaret ønsker å tappe fire bloddråper fra hver person, dryppe dem på et papir merket med personnummer, og samle dette i et register. Registreringen skal kunne gjøres uten samtykke fra personen det gjelder.

Ved krig og store ulykker vil de omkomne «kunne bli så knust» at identifikasjon blir umulig med gjenkjenningsmerket som har vært brukt i mange år, heter det ifølge Aftenposten i Forsvarets søknad, som ble sendt Datatilsynet i mars.

Datatilsynet er uenig i Forsvarets vurdering og mener forslaget strider mot Personopplysningsloven fra 2000. I dag er det bare dømte sedelighetsforbrytere som kan bli registrert i slike registre.

- Forsvarets register ville vært en veldig opphoping av veldig sensitive opplysninger om veldig mange mennesker. Å si ja til dette ville være et kolossalt skritt å ta. Det er et stort verdispørsmål. Derfor mener vi at det er Stortinget som må bestemme om et slikt register eventuelt skal opprettes. Det må en lovendring til, sier Georg Apenes.

De tillitsvalgte i Forsvaret er glade for Datatilsynets vurdering, men Forsvaret kan komme til å be Stortinget om lovendringen Apenes viser til.

- Det er klart vi vil vurdere om dette er så viktig for oss at vi enten klager på avslaget, eller sørger for en behandling på Stortinget, sier oberstløytnant Dag Hjelle ved Kontor for medisinsk beredskap i Forsvaret.

(NTB)

NEKTER DNA-TESTING: Forsvaret ønsker å lage DNA-resgister slik at soldatene lettere kan identifiseres i krig og alvorlige ulykker, men Datatilsynet nekter.