Nekter politiet å vokte Marius

Marius har ikke fått noen kongelig tittel. Derfor er det ikke sikkerhetstiltak rundt gutten. Det ønsker sterke politikrefter å gjøre noe med, men kronprinsesse Mette-Marit nekter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nå ligger en hemmelig sikkerhetsrapport på bordet til politidirektøren. Dersom rapporten blir godkjent, vil sikkerhetsbudsjettet rundt kongefamilien bli oppgradert med flere millioner kroner.

- Rapporten er levert politidirektøren. Jeg kan ikke kommentere innholdet. Om Marius er med i sikkerhetsanalysen, vil jeg heller ikke kommentere, sier Oddbjørn Mjølhus, seksjonssjef ved politiberedskap i Politidirektoratet. Det er Mjølhus som har ledet arbeidet til det hemmelige utvalget.

Må beskyttes

Mange kritiske røster innenfor politiet mener at det er helt meningsløst at utvalget ikke har hatt mandat til å vurdere sikkerheten til Marius til tross for at dette sannsynligvis er kongens ønske.

- Dette er helt feil. Skjer det noe med gutten, så er det politiet som får ansvaret. Dette må politidirektør Ingelin Killengreen gjøre noe med, sier politikilder til Dagbladet.

Mette-Marit nekter

Kronprinsessen selv har motsatt seg å oppgradere sikkerheten, fordi hun vil at Marius skal få en mest mulig normal oppvekst. Sikkerheten deres er likevel ikke blitt mindre aktuell etter at de bestemte seg for å studere i London fra høsten.

Paret tror at de skal klare å leve et ganske anonymt liv i storbyen.

Dette mener politifolk er en naiv tanke.

Med seg på flyttelasset får paret derfor sannsynligvis tre- fire politifolk fra eskorten.

Motsetningsforholdet mellom de kongelige og de profesjonelle sikkerhetsfolkene har lenge vært en kime til konflikt. Både kronprinsen og kronprinsessen er avhengige av å samarbeide med livvaktene for å få sine liv til å fungere.

Da kronprinsparet klarte å stikke av fra pressekorpset under bryllupsreisen, var det sikkerhetsfolkene som hadde regien.

Hemmelig gruppe

  • Et hemmelig utvalg har den siste tida sett på sikkerheten til de kongelige. Politidirektoratet har satt ned gruppa og navnet på innstillingen er: Sikkerhetsanalyse kongehuset. Mandatet til den hemmelige gruppa har vært å se på sikkerheten til den kongelige familien.
  • Rapporten er ikke offentlig tilgjengelig, men ligger i journalen for graderte opplysninger.
  • Den eneste personen som ikke har vært i utvalgets søkelys, er Mette-Marits sønn, Marius. Han har ingen kongelig tittel, og lå derfor utenfor mandatet til det hemmelige utvalget.

  • Gruppa har hatt representanter fra Slottet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Politidirektoratet (POD) og forskjellige avdelinger innenfor politiet.

Da kongeskipet «Norge» klappet til kai i København, var kronprinsparet forduftet. De hadde blitt sluppet av på et fyr på Nord-Jylland og blitt fraktet i land.

Dette hadde ikke vært mulig hvis ikke politifolkene hadde hatt god kontakt med sine danske kollegaer.

Mentalt forstyrret

Det hemmelige utvalget mener at den største faren for de kongelige er personer som er mentalt forstyrret. Kongefamilien har ved en rekke anledninger blitt utsatt for forskjellige voldsepisoder.

Dronningen fikk i Bergen kastet væske over seg, det har vært planer om å kidnappe kronprinsen, og en gullsmed fra Vestlandet tok med seg våpen og skulle drepe kongen, men han ble stoppet og arrestert.

Märtha er den som er mest utsatt av kongefamiliens medlemmer når det gjelder mentalt forstyrrede personer.

Behandles selvstendig

Til nå har politiet hatt rimelig god oversikt over personer som ønsker å skade kongefamiliens medlemmer. Men den nye familiestrukturen i kongefamilien gjør sikkerhetsopplegget mindre oversiktlig for de som skal avgjøre og utføre sikkerhetstiltakene.

Innstillingen fra det hemmelige utvalget ble i forrige uke oversendt til politidirektøren. Killengreen har derfor ingen holdepunkter fra utvalget rundt tilfellet Marius, men det er ventet at politidirektøren vil behandle sikkerheten til kongefamiliens yngstemann selvstendig.

KONFLIKT: Kronprinsesse Mette-Marit ønsker ikke at sikkerhetstiltakene rundt sønnen Marius oppgraderes. Kritiske røster i politiet mener dette er helt feil. - Skjer det noe med gutten, så er det politiet som får ansvaret, sier en politikilde til Dagbladet. Her kommer kronprinsfamilien hjem etter bryllupsreisen i fjor.