Nektes behandling

«Sven» (38) har tilstått - og blitt dømt for - over femti forskjellige seksuelle overgrep mot barn. Han vet han trenger hjelp for å bli frisk, men ressursmangel i fengselet har satt en stopper for hans framgangsrike terapitilbud.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Behandling er det eneste som kan hjelpe meg. Får jeg ikke hjelp, kan det være en risiko for nye overgrep når jeg slipper ut, sier han fortvilet.

For noen år siden skapte «Sven» store avisoverskrifter. Den tidligere pedofilidømte mannen hadde på nytt begått grove overgrep mot små barn. I flere år misbrukte han forskjellige barn før handlingene ble oppdaget. Full av skyldfølelse og anger la han kortene på bordet.

Mens han ventet på at saken skulle komme opp for domstolene, søkte han selv behandling for problemene sine. Terapien ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo ga gradvis resultat. Men da «Sven» begynte fengselssoningen i februar, ble det satt en brå stopper for videre behandling.

Manglet brems

- Jeg har vært svært syk og kan ikke regne med å få tilgivelse for det jeg har gjort. Men gjennom gruppeterapi fant jeg gradvis noen svar på hvorfor og hvordan overgrepene kunne skje, sier 38-åringen, som i dag soner på Ila landsfengsel og sikringsanstalt.
Mens han ventet på soning, gikk han i et og et halvt år i gruppeterapi på Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo. Sammen med to psykologer og seks andre overgripere møtte 38-åringen en gang i uka for å snakke om misbrukermønsteret sitt. Dette var andre gang han søkte terapi.

- Jeg innser nå at jeg aldri burde sluttet i terapi den første gangen. Selv om det å gå i gruppeterapi har vært en tøff og vanskelig påkjenning, har den gitt meg en psykisk reaksjon. I dag ser jeg at jeg har manglet en brems som vanlige mennesker har, sier mannen fra fengselscella.

Trenger hjelp

38-åringen er syk både indremedisisk og psykisk. Han har store problemer med å fungere på lukket avdeling, og ønsker å bli overflyttet til et fengsel som kan tilrettelegge behandlingen. Han er svært deprimert og nervøs, men snakker likevel åpent om problemene sine.

- Tidligere var jeg for feig til å be om hjelp. Nå innser jeg at behandling er det eneste som kan hjelpe sånne som meg til å bli en normal person. Det nytter ikke bare å idømme fengselsstraffer og sikring. Jeg skal jo ut en gang, sier han.

- Gjennom gruppeterapi har jeg gradvis forandret meg. Målet er å finne fram til hvorfor jeg har begått overgrepene. Hovedmålet er selvsagt at dette aldri må skje igjen, og jeg må derfor finne fram til mekanismene i meg som har utløst dette. Jeg trenger videre hjelp og oppfølging, men føler meg maktesløs når tilbudet nå er fjernet på grunn av ressursmangel, sier mannen til Dagbladet.

Tilbudet stanset

«Sven» er dømt til fem års fengsel samt sikring på like mange år fordi retten fant at det var fare for gjentakelse. Han ble ikke idømt behandling, men har selv bedt om det av hensyn til gjentakelsesfaren.

Mangler folk

Ledelsen ved Ila lovet at han kunne holde fram med behandlingstilbudet, selv om det innebar to kveldstimer i uka utenfor fengselsmurene. To betjenter skulle følge ham til møtene. I løpet av de vel tre månedene «Sven» har sonet, har han ikke kunnet delta på et eneste møte. Årsaken er ressurs- og personellmangel i fengselet.

- Det er svært beklagelig at «Sven» må lide for ressursproblemene ved fengselet. Årsaken er at vi mangler folk som kan frakte fanger til slike særbehandlinger på kveldstid.

- Dersom timene blir flyttet til dagtid, er det større sjanse for at han kan få fortsette, sier inspektør Håkon Melvold ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt.

Ifølge Melvold skal «Sven» nå få behandling fram til ferien, men hva som skjer etter juni, er ikke avklart.

MÅ FÅ HJELP: - Ifølge mine vurderinger er det helsemessig utforsvarlig å holde «Sven» på Ila, sier psykolog Atle Austad.