Nektet samboer å være fadder

TROMSØ (Dagbladet): Midt under gudstjenesten sa sokneprest Olav Berg Lyngmo at han ikke kunne døpe barnet som rådmann Johan Klemet Hætta i Kautokeino skulle være fadder for. Dermed gikk presten demonstrativt ned og satte seg på kirkebenken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En lekmann i menigheten måtte overta dåpshandlingen. Rådmann Hætta synes opplevelsen var svært ubehagelig.

- Presten satte meg i en situasjon der jeg følte meg uthengt som syndefull og mindreverdig, sier rådmann Hætta til Dagbladet.

Årsaken til prestens opptreden er at rådmannen i Kautokeino er samboer. Det var Hættas bror som denne søndagen hadde barnedåp. Episoden skjedde for en tid tilbake, og soknepresten skal ha oppført seg på samme måte flere ganger.

Boikotter biskopen

I dag kommer biskop Ola Steinholt på visitas til Kautokeino. Sokneprest Olav Berg Lyngmo mener Steinholt er en vranglærer, og åpnet i fjor vår sin kirke for vigsling av Børre Knudsen som sin biskop.

Sokneprestens kontroversielle prestetjeneste har splittet menigheten på Finnmarksvidda. Berg Lyngmo nekter å delta under biskop Steinholts kirkelige handlinger denne uka, og har tillyst alternativ gudstjeneste førstkommende søndag, samme dag som Steinholt skal forrette under samlingen i hovedkirka.

Berg Lyngmos dåpspraksis har i lang tid opprørt mange innbyggere i Kautokeino. Rådmann Johan Klemet Hætta lurer på hvorfor presten ikke på forhånd kunne ha underrettet foreldre og faddere om hvordan han ville opptre.
- Presten har en dømmende holdning overfor andre mennesker. Det virker som om det er større synd å være samboer enn utro som gift, det er bare papiret som teller for presten, framholder rådmann Hætta.

Gapestokk

Dagbladet prøvde i går å få kommentarer fra sokneprest Olav Berg Lyngmo. Han var ikke å treffe på kontoret, og ringte heller ikke tilbake etter at det ble lagt igjen beskjed.

Mange i Kautokeino føler at soknepresten har gjeninnført gapestokken i kirka.

- Personer som kommer i en livskrise, har ofte behov for å snakke med presten, enten de er personlig kristne eller ikke. De må ha problemer med å søke hjelp hos vår sokneprest som har slike holdninger til sine medmennesker i Kautokeino, sier rådmann Johan Klemet Hætta.

Kirkestatsråd Jon Lilletun har advart opprørsprestene og sagt at han ikke tåler mer kirkelig ulydighet fra dem.
Hvis sokneprest Olav Berg Lyngmo gjør alvor av trusselen om å vende en kald skulder til biskop Ola Steinholt, kan det bli handlingen som utløser en avskjedssak mot den omstridte Kautokeino-presten.

I dag er prest, biskop og menighetsråd innkalt til møte med formannskapet i Kautokeino. Også den politiske ledelse i kommunen er opptatt av å få bilagt den uforsonlige kirkestriden.

- Lite korrekt

- Jeg vil ta opp denne hendelsen med soknepresten, hvis situasjonen tilsier det, sier biskop Ola Steinholt.

Biskopen kjenner til episoden hvor sokneprest Olav Berg Lyngmo nektet å døpe et barn fordi en av fadderne var samboende.

- Dette er en høyst uvanlig og lite korrekt framgangsmåte. Men i og med at det er lenge siden dette skjedde, vil jeg ikke gjøre noe annet enn å påpeke episoden, sier biskopen.

Han legger til at foreldreparet skal ha blitt informert på forhånd om at soknepresten mislikte at de hadde satt opp en fadder som var samboende.
Han kjenner ikke til at Lyngmo skal ha oppført seg på samme måte ved flere anledninger.

OMSTRIDT: Sogneprest Olav Berg Lyngmo nektet å døpe et varn i Kautokeino kirke fordi fadderne var samboere.