Neppe ny behandling av AUF-sak

Tre dommere i Borgarting lagmannsrett skal nå avgjøre om AUF-lederne som ble dømt etter straffelovens bedrageriparagraf, vil få sin sak prøvd påny for en utvidet meddomsrett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lagdommer Hans Kristian Bjerke som har skrevet forarbeidene til denne del av straffeprosessloven, sier til at ingen av de fire har noe krav på å få saken behandlet på nytt.Han mener imidlertid at det er lettere å få sin sak opp for lagmannsretten nå, enn det var da Høyesteretts kjæremålsutvalg tidligere foretok silingen av ankene.

Nadheim tviler

Advokat Erik Nadheim, som forsvarte den ene av de tiltalte, sier at han er usikker på om anken slipper gjennom.

- Praksis i Borgarting lagmannsrett er så streng at det stort sett bare er de som har krav på ny behandling som får det, sier Nadheim. Etter hans mening er Borgarting spesielt restriktiv, blant annet fordi denne retten har lengst berammingstid. Han håper imidlertid lagdommerne vil merke seg det fravær av forståelse for politisk arbeid og organisasjonsarbeid som preger byrettens dom. Han setter også sin lit til at lagdommerne ser at det ikke kan merkes noe legmannsinnslag i byrettens dom.

Seks års fengsel

Det er bare personer som er dømt til seks års fengsel eller mer basert på ett straffebud, som automatisk får sin sak opp for lagmannsrett etter anke. Nylig avviste lagmannsretten anken i Effex-saken der tiltalte fikk sju års fengsel, men da i sammenlagt straff og ikke for ett straffebud.