Nesten 40 prosent støtter lærerne i ny måling

Men støtten er minkende.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nesten 40 prosent har sympati med de streikende lærerne, men nesten like mange har det ikke. Mange sier dessuten at støtten er minkende, viser en undersøkelse NTB har fått utført.

39,3 prosent av de spurte sier de i stor grad har sympati med lærerne, mens 33,9 prosent sympatiserer i liten grad med yrkesgruppen, ifølge undersøkelsen som er utført av InFact onsdag kveld.

Nær 17 prosent stiller seg midt imellom, og 10 prosent svarer vet ikke på spørsmålet.

Samtidig kan det se ut som om folks støtte til streiken er noe på retur. En tredel av de spurte (33,3 prosent) sier deres sympati er minkende. Men Samtidig sier 27,5 prosent at sympatien for lærerne øker. Rundt 30 prosent sier det ikke er noen endring.

Foreldre støtter lærerne Lærerne kan hente mye støtte blant folk i alderen 30-44 år, en gruppe der mange har barn i skolealder. Hele 46,5 prosent i denne aldersgruppen sympatiserer med lærerne. Men også i denne gruppen sier 32,3 prosent at støtten er minkende, mens 26 prosent sier den øker.

Lærerorganisasjonen varslet onsdag en opptrapping av aksjonen i arbeidskonflikten med kommunenes organisasjon KS. Streiken har vart siden før sommerferien, men har for alvor kunnet merkes da skolene skulle starte igjen i august. Fra neste uke vil omkring 9.000 lærere være i streik. Mange tusen elever får ikke undervisningen de har krav på mens streiken pågår.

KS vil ikke kommentere målingen, men sier arbeidskonflikten med lærerne ikke er noen popularitetskonkurranse.

- KS kommenterer ikke meningsmålinger mens konflikten pågår. Dette er ikke en popularitetskonkurranse, men et spørsmål om hvordan vi legger til rette for best mulig skoler, sier pressesjef i KS, Kjell Erik Saure.

Tradisjonelle partimønstre Ikke overraskende er velgere på venstresiden mest positive til lærernes krav og aksjoner. Blant dem som vil stemme på SV, svarer hele 81,1 prosent at de har svært stor eller stor sympati. Støtten blant dem som sier de vil stemme på Arbeiderpartiet, ligger på 45,8 prosent.

Frp-velgerne peker seg ut som de mest lærerkritiske. Hele 57,4 prosent av dem som sier de vil stemme Frp har liten sympati, og blant Høyre-velgerne svarer 47,3 prosent det samme. Samtidig sier 29,6 av dem som støtter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens parti at de har stor eller svært stor sympati med lærerne.

Blant dem som slutter seg til regjeringens støttepartier Kristelig Folkeparti og Venstre, ligger lærersympatien på omkring 53 prosent.

Menn mer negative Det er flere menn enn kvinner som er negative til lærernes aksjoner. Blant mennene svarer 37,4 prosent at de har lite sympati, mens 30,1 av kvinnene svarer det samme.

Sympatien for lærerne er omtrent jevnt fordelt over hele landet, men litt høyere i Nord-Norge.

Striden om hvorvidt lærerne skal kunne pålegges å være på skolen i arbeidstiden, er avgjørende for konflikten. I NTBs undersøkelse er meningene delte om dette. 34 prosent svarer de i liten eller svært liten grad er enig i at lærerne skal tilbringe mer tid på skolen. 32,2 prosent er enig eller svært enig, mens hele 18,8 prosent svarer vet ikke på spørsmålet.

1.020 mennesker svarte på NTBs undersøkelse som er gjort blant et representativt utvalg nordmenn ved hjelp av automatiske telefonintervjuer. Feilmarginen er på 3 prosent.

Skylder på KS Også TV 2 har fått gjennomført en spørreundersøkelse om lærerstreiken onsdag. I denne undersøkelsen, som er foretatt av TNS Gallup, svarer nesten to tredeler - 64 prosent - at de mener KS nå bærer hovedansvaret for at streiken fortsetter, mens 36 prosent mener hovedansvaret ligger hos lærerne.

På spørsmål de støtter lærernes krav, er fordelingen omtrent lik: 64,3 støtter kravet fra de streikende, mens 35,7 prosent sier de ikke gjør det.

(NTB)