Nett-kontakt med byråkratiet

Internett vil snart gi både privatpersoner og næringsliv raskere behandling i det offentlige byråkrati.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Saksbehandlingen i staten og kommunene vil bli enklere og mer effektiv når det tas i bruk digital signatur for utveksling av elektroniske dokumenter, mener Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD).

- På sikt vil publikum kunne sende og få behandlet søknader via internett, uten at dette går på bekostning av sikkerhet og personvern, sier Arbeids og administrasjonsminister Laila Dåvøy.

Det vil nok ta to-tre år før ordninger er i utstrakt bruk, men allerede til neste skal enkelte etater og kommuner komme i gang med prøveprosjekter, opplyser rådgiver Katarina De Brisis i AAD til NTB.

Dåvøys departement har sammen med Kommunenes Sentralforbund inngått en avtale med Posten SDS, Telenor og Strålfors AS om leveranse av en digital signaturløsning. Løsningen innebærer at en «tiltrodd tredjepart» bekrefter ektheten og signaturene på et dokument.

Kort og koder

Løsningen er en kombinasjon av smartkort, levert av det svenskeide Strålfors, databaser, levert av Merkantildata, og både hemmelige og offentlige koder.

- Hver bruker vil få utlevert et smartkort som inneholder den personlige koden, og den bekreftes gjennom den offentlige koden av en tiltrodd tredjepart som har de nødvendige data i sin base, forklarer De Brisis.

De elektroniske dokumentene kan også krypteres, slik at bare den som har de rette kodene, kan dekryptere dem.

- Det gir en garanti for at dokumentene ikke er forfalsket underveis, en garanti man ikke har med papirdokumenter, sier De Brisis.

Teknikken klar

Teknologien som systemet bygger på, både smartkortene og programvaren, er allerede klar. Utfordringen for departementet fremover blir å få aksept for ordningen i så mange ledd som mulig av statlig og kommunal forvaltning.

- Tilpasning av administrative rutiner og systemer vil nok ta mest tid, sier De Brisis.

I flere europeiske land arbeides det intenst med lignende systemer. EU har også fastlagt et eget direktiv for digital signatur, som det norske opplegget følger.

Finland er, som alltid på det elektroniske området, langt framme:

Allerede i desember starter finnene utdelingen av smartkort til hele befolkningen.

- Det vil nok ikke bli noen lignende bred utdeling av smartkort til nordmenn før i år 2001, sier De Brisis.

E-handel

Departementet mener at ordningen kan bidra til en nasjonal infrastruktur for sikker elektronisk kommunikasjon, som også vil komme netthandelen til gode.

Den vil også forenkle det beryktede «skjemaveldet» som næringslivet er underlagt med sin plikt om innrapportering til det offentlige.

- Vi forventer også at dette betyr innsparing av ressurser, sier Dåvøy.

- De innsparte ressursene kan forhåpentligvis brukes til å heve kvaliteten i offentlig forvaltning, sier De Brisis.

(NTB)