POLITIOVERBETJENT: Fredy Joaquin Salazar leder E-sporgruppa i Oslo-politiet. Foto: Jørn H. Moen
POLITIOVERBETJENT: Fredy Joaquin Salazar leder E-sporgruppa i Oslo-politiet. Foto: Jørn H. MoenVis mer

Nettovergrep mot barn øker. Slik beskytter du barna dine

Seks eksperter forteller hvordan barna kan beskyttes mot overgrep på internett.

I dag startet rettssaken mot en fotballdommer fra Romerike som er tiltalt for nettovergrep mot over 300 gutter. Samtidig er 36 menn siktet for befatning med overgrepsmaterialet i «Operasjon Infinity», den siste avsløringen i en rekke av liknende saker.

Hvordan kan barn verne seg mot nettovergripere? Og hva kan foreldre gjøre for å beskytte barna sine?

Små barn

Politioverbetjent Fredy Joaquin Salazar, som leder E-sporgruppa i Oslo-politiet, et eget avsnitt med et spesielt ansvar for å etterforske elektroniske spor i seksuallovbruddssaker, og ansvarlig for «Operasjon Infinity», mener foreldre må tilpasse rådene sine etter hvor gamle barna er.

- Nå vet vi at det er 7-8-åringer som har tilgang til mobiltelefoner, med spill og kommunikasjonsmuligheter som gjør at de kan komme i kontakt med overgripere. Disse barna er så små at det ikke nødvendigvis holder å bare snakke med dem om dette. De vil ikke skjønne det, sier Salazar til Dagbladet.

For å få de yngste barna til å forstå hva de skal gjøre anbefaler han foreldre å bruke rollespill eller lek.

- Det er lett å fortelle barna om at det finnes skumle mennesker på nettet, men det er ikke nok for de minste barna. De har ikke forsvarsmekanismene til å takle det. De må rett og slett få øve på hva de skal gjøre i ulike situasjoner, og bli vist at det for eksempel ofte ikke går å avsløre om noen lyver. De må lære at ikke alle voksne - eller barn - alltid er snille. Spill rollespill og vis hva de skal gjøre hvis noen spør om å få et bilde av dem eller spør om ulike ting, sier Salazar, som mener det kan være nyttig med rollespill og lek overfor barn helt opp til 11-12 år.

Eldre barn

Politioverbetjenten mener foreldre må gi barna verktøy til å håndtere eventuelle uønskede hendelser, og mener det er andre problemstillinger som gjelder litt eldre barn.

- Når de blir litt eldre begynner de å utforske sin egen seksualitet og blir mye mer sårbare, sier Salazar.

Han mener noe av det viktigste foreldre kan gjøre er å involvere seg ordentlig i barnas liv, også det som skjer i sosiale medier og spill.

- De må forstå hva som kan skje, og hvordan de kan komme seg ut av ubehagelige situasjoner. Hvis noen har sendt et bilde til noen og så blir forsøkt presset til å gjøre mer, noe som er en vanlig framgangsmåte for overgripere, så må barn og unge kunne vite at det er greit å gå til foreldrene sine uansett. Det er veldig viktig å ha snakket om det på forhånd, sier han.

Han anbefaler foreldre å lage konkrete avtaler om bruk av spill og kommunikasjonsmidler, også med tanke på mobbing.

- I mange tilfeller ser vi at tastaturet eller konsollen skaper avstand til mennesket på den andre siden. Mange forteller at de aldri ville ha gjort det de har gjort i «virkeligheten», sier Salazar, som understreker at ansvaret ligger hos de som begår lovbruddet, ikke den som utsettes. Han har fem konkrete anbefalinger til foreldre og barna selv som du kan se nederst i denne saken.

Følg barna tett

Advokat Anne Hazeland Tingstad er bistandsadvokat for 49 av guttene i saken med fotballdommeren fra Romerike, og har vært bistandsadvokat i flere nettovergrepssaker.

ADVOKAT: Anne Hazeland Tingstad.
ADVOKAT: Anne Hazeland Tingstad. Vis mer

En av erfaringene hennes er at foreldre må følge tett med på det barna deres gjør i sosiale medier, når de spiller med andre og når de kommuniserer med noen, selv om det kan være ubehagelig.

- Uansett hvor greie barn en har, så må du sjekke hva de driver med. Du kan ikke tenke at de nødvendigvis har kontroll selv. Og dette er noe som kan ramme alle, også barn fra ressurssterke hjem, sier advokat Tingstad i Dalan advokatfirma.

Advokaten mener foreldre også må snakke med barna sine og bevisstgjøre dem om saker som fotballdommeren fra Romerike.

- Barn må bli lært opp til å skjønne at det ikke er sikkert den de kommer i kontakt med er en jevnaldrende og at det kan være en voksen person som ikke vil dem vel, sier Tingstad.

Ikke opprett direkte kontakt

Kjellaug Tonheim Tønnesen, faglig leder i Barnevakten, mener noe av det viktigste foresatte kan lære barna i barneskolealder, er å ikke opprette direkte kontakt med folk man bare kjenner fra internett og spill.

- På ungdomsskolen blir det mer vanlig at man blir venner via sosiale medier og at man oppretter forbindelser med folk med samme interesse som en selv. Uansett bør barnet være kritisk til hvem man oppretter mer privat kontakt med, og en voksen bør helst kvalitetssikrer nye spill- og nettvenner før nærmere kontakt, sier hun.

Får man har en uggen følelse, så kan man også tipse politiet, oppfordrer hun.

- Små puslespillbiter kan være viktige i en stor sammenheng. Det er viktig å gi beskjed, heller en gang for mye enn en for lite.

Snakk med barna

Barn er tillitsfulle, åpne, nysgjerrige og lette å begeistre. Det er viktig å snakke med dem om nettvenner på en måte som de forstår. Man skal ikke skremme barna, men snakke realistisk om at det er, som ellers i verden, «skurker og banditter» også på nett.

BARNEVAKTEN.NO: Kjellaug Tønnesen. Foto: Studio 1 fotografene
BARNEVAKTEN.NO: Kjellaug Tønnesen. Foto: Studio 1 fotografene Vis mer

- Noen voksne «er så sprø i hodet» at de liker bilder av barn som har kledd av seg, eller liker å sende det videre fordi de kan tjene penger på det. Det er viktig å gjøre klart det er helt forbudt, og lære barna å sette grenser for seg selv og overfor andre, sier Tonheim Tønnesen.

Man bør også gjøre barna trygg på at de kan snakke med deg som voksen om alt som de synes er vanskelig eller de bekymrer seg for noe på nett og i spill, og at vonde hemmeligheter har man lov til å fortelle videre.

- Det er også mange barn som brenner inne med ting fordi de føler skyld. At det er voksne som lurer på nett er aldri barnas skyld, understreker Tonheim Tønnesen.

Ta skjermbilde

- Hva skal man si og gjøre hvis man finner ut at et barn har blitt utsatt for slike overgrep?

- Man må gi dem umiddelbar støtte og rose dem for at de gir beskjed. De foresatte må klare å holde roen, og ikke få panikk. Man burde også forsikre barnet om at all skyld ligger på den voksne som har lurt, smisket eller presset barnet, sier Tonheim Tønnesen.

Det er også viktig å ikke slette, men å ta vare på alle mulige spor, og kontakte politiet, minner hun på. Det å sikre ha slike beviser gjør jobben lettere for politiet.

En økning i nettovergrep

- Det at barn er så tilgjengelige på nett skaper en enormt stor arena for dem som ønsker å utnytte barn, sier Hanne Andreassen, politioverbetjent ved seksjon for bekjempelse av internettrelaterte overgrep.

Seksuelle overgrep mot barn under 14 år er lovbruddskategorien som har hatt den største økningen i antall anmeldelser innenfor kriminalitetstypen seksuallovbrudd. Det kommer fram i politiets STRASAK-rapport, en rapport om anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling.

Anmeldelsene per første tertial for seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år økte med 60,5 prosent fra 2017 til 2018. I andre tertial var det en økning på 46 prosent fra 2017 til 2018. Politiet slår fast i rapportene at det er de internettrelaterte sakene som er årsaken.

- Statistikken for anmeldte seksualovergrep- og lovbrudd har gått opp de siste åra. Det skyldes trolig at det har vært mer åpenhet rundt tematikken og at flere tør å anmelde. Men det er sannsynligvis også på grunn av en økning i slike nettovergrep, sier Andreassen.

Ofte flere ofre

Politioverbetjent Andreassen påpeker at politiet også har blitt bedre til å avdekke slike saker, særlig seksuell utpressing. Når politiet får en anmeldelse og begynner å grave i det elektroniske materialet til gjerningspersonen, dukker det gjerne opp flere ofre og et større sakskompleks.

OVERBETJENT: Hanne Andreassen. Foto: Politiet
OVERBETJENT: Hanne Andreassen. Foto: Politiet Vis mer

- Vi ønsker at alle som opplever dette skal anmelde, for da kan vi stanse gjerningspersonen tidligere. Det er mange som blir ofre før noen tar steget og går til anmeldelse, sier Andreassen.

Hun råder foresatte til å snakke med barna om kropp og grense, både fysisk og på nett.

- Man må også snakke om gode og vonde hemmeligheter for at barna skal skjønne at hvis noe ubehagelig skjer, så kan man fortelle det. Dette er noe man må snakke om på forhånd, for det er ikke alltid barn forstår at noe er ulovlig.

Anmeld saken

Andreassen oppfordrer sterkt til å kontakte politiet når et barn er utsatt for noe som er straffbart. Det kan for eksempel være å bli tilsendt seksualiserte videoer eller bilder, å bli utsatt for seksuell utpressing eller å bli lurt til å sende bilder.

Det er straffbart å sende nakenbilde til et barn under 16 år, og til andre hvis de ikke har samtykket. Å utsette et barn for seksualisert prat eller oppfordre et barn til å kle av seg foran kamera er også straffbart.

- Dette er informasjon politiet vil ha. Politiet kan også kontaktes for råd eller tipses. Det viktigste er at barn som blir utsatt for noe, vet at de må si ifra til en voksen og at den voksne tar kontakt med politiet.

Teknologisk utfordring

- Utfordringen foreldre flest møter, er nok at de ikke har vokst opp med slik teknologi selv, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier ved IKT Norge. Likevel mener han at det viktigste er det ikke-teknologiske.

- Det er hva vi lærer barna, tilliten man bygger opp så barna tør å fortelle foreldrene om noe ikke er som det skal, kombinert med informasjon om hva barna ikke skal dele, sier han.

EKSPERT: Torgeir Waterhouse. Foto. IKT Norge
EKSPERT: Torgeir Waterhouse. Foto. IKT Norge Vis mer

Det er flere måter man kan prøve å sikre seg på. Man kan kjøpe fysiske enheter som man kan sette i det trådløse nettet hjemme. Å installere programvare på telefon og datamaskin er også en mulighet.

- Det er viktig å sette seg grundig inn i hva det er man blokkerer og ikke, for å finne en god balansegang for ungenes behov for privatliv og deres tilgang på informasjon, sier Waterhouse.

Waterhouse oppfordrer foreldre til å installere filtre på datamaskinen, men understreker at dette ikke tar bort de største risikoene, og at i praksis kan dette alltid omgås.

- De som bedriver nettovergrep er fokusert på å omgå tekniske og praktiske hindre. Barna kan også finne en vei rundt dette selv.