NHO og korrupsjon

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er verd å merke seg at mens det internasjonale samfunnet øker innsatsen for å harmonisere kampen mot korrupsjon og organisert kriminalitet ved hjelp av overnasjonale konvensjoner og nasjonale lovverk, er det NHO-president Jens Ulltveit-Moes syn at vi må tilpasse oss en annen etikk hos noen av våre utenlandske handelspartnere. I god tid før bedriftsforsamlingen i neste uke kan komme til å avsette Statoils styreformann Leif Terje Løddesøl, har Ulltveit-Moe sagt til TV2 Nettavisen at han gir full støtte til Statoils styre etter den famøse konsulentavtalen som til slutt endte på styrets bord og hos Økokrim, som har tatt ut siktelse mot selskapet for korrupsjon.

Selvfølgelig reagerer våre hjemlige korrupsjonsjegere mot Ulltveit-Moes etikksyn, særlig generalsekretæren i Transparency International, en stiftelse som kartlegger korrupsjon. Og trolig ser også flere av NHO-medlemmene det pinlige i at deres mektige leder må gjøres oppmerksom på at norske selskaper er forpliktet av internasjonale antikorrupsjonsavtaler, som også er en del av norsk lovverk. Eller enda tydeligere: Det er ikke i samsvar med norsk lov å hevde at det gjelder andre etiske standarder for norske selskaper ute enn her hjemme.

Ulltveit-Moe skjelner mellom regelrett korrupsjon og ulike mellomformer man åpenbart må lære å beherske i land som Iran. I intervjuet med Nettavisen peker han på at man skal holde seg på rett side av streken, selv om det «...ofte er en annen strek enn i Norge». Slik sår NHO-sjefen tvil om standarden for det viktige arbeidet som pågår i hans eget organ, NHOs utvalg for etikk og samfunnsansvar, som skal ivareta norske bedrifters oppgave som ansvarlige medlemmer av samfunnet. For oss må etikkutvalget gjerne sette internasjonale konvensjoner under debatt, inspirert av sin president. Men vi må i det minste stole på at utvalget ser det som en oppgave å orientere sine medlemsbedrifter om gjeldende lov. Og at den øverste ledelse er så ansvarlig at han ser den langsiktige vinningen ved et forpliktende internasjonalt regelverk.