NHO ønsker fritt fram for kroatiske arbeidere

NHO og andre arbeidsgiverorganisasjoner ønsker ingen overgangsregler for kroatiske arbeidsinnvandrere til Norge når Kroatia snart blir EU-medlem.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Både LO og Arbeidstilsynet mener derimot det bør innføres spesielle overgangsregler for kroatiske arbeidere, for å hindre sosial dumping.

Kroatia blir høyst sannsynlig medlem av EU fra 1. juli i år, og dermed også av EØS-området. Det gir i utgangspunktet kroatiske arbeidere samme mulighet til å søke jobb i Norge som alle andre EØS-borgere.

Arbeidsdepartementet vurderer nå om det skal innføres tidsbegrensede overgangsordninger som regulerer kroatiske arbeidstakeres adgang til det norske arbeidsmarkedet. I et høringsbrev ber departementet om synspunkter fra organisasjoner i arbeidslivet.

Felles arbeidsmarked En overgangsordning er et unntak fra retten til fri bevegelighet for arbeidstakere innen EØS-området. Norge innførte slike tidsbegrensede overgangsregler ved utvidelsene av EU/EØS i 2004 og 2007, de siste for arbeidere fra Bulgaria og Romania.

Disse overgangsreglene er nå opphevet.

En overgangsordning betyr i praksis at kroatiske arbeidere eller deres arbeidsgivere må søke om oppholdstillatelse. Det stilles også krav til lønns- og arbeidsvilkår.

- Ikke behov Arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Spekter og Virke er samstemmige i sin konklusjon: Det er ikke behov for spesielle overgangsregler som begrenser kroatiske arbeidstakeres adgang til det norske arbeidsmarkedet.

Overgangsregler vil innebære en unødig begrensning av arbeidskraftmobilitet i en situasjon hvor norske virksomheter trenger arbeidskraft, skriver Virke i sitt høringssvar.

Arbeidsgiverorganisasjonene viser til at tidligere overgangsregler ikke har begrenset arbeidsinnvandringen i særlig grad, og at slike regler betyr mer byråkrati både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Motvirke sosial dumping LO derimot mener det er riktig å innføre overgangsregler for kroatiske arbeidstakere når Kroatia blir en del av EØS-området.

Overgangsregler kan bidra til å hindre sosial dumping ved å sikre mer ordnede lønns- og arbeidsforhold. Reglene kan blant annet gi Arbeidstilsynet hjemmel til å gripe inn der det er mistanke om sosial dumping, skriver LO i sitt høringssvar.

Arbeidstilsynet er av samme oppfatning. Selv om en overgangsordning erfaringsmessig ikke vil redusere omfanget av arbeidsinnvandring til Norge, vil den bidra til at den kan foregå i ryddige rammer og med anstendige lønns- og arbeidsvilkår for de utenlandske arbeidstakerne, skriver Arbeidstilsynet.

Kroatia har 4,4 millioner innbyggere. Arbeidsløsheten er på snaut 18 prosent, og stigende.

(NTB)