NI DISSENSER: Leder av programkomitéen i Høyre, Bent Høie, og nestleder i programkomitéen, Linda Helleland, la i dag frem Høyres andre utkast til partiprogram. Programkomitéen er uenig i ni av sakene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
NI DISSENSER: Leder av programkomitéen i Høyre, Bent Høie, og nestleder i programkomitéen, Linda Helleland, la i dag frem Høyres andre utkast til partiprogram. Programkomitéen er uenig i ni av sakene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpixVis mer

Ni saker splitter Høyres programkomité

Blant disse er bevæpning av politiet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høyre la i dag frem sitt andre utkast til stortingsvalgsprogram. De sier selv at de er tydelige på hva partiet vil prioritere, men er uenige i ni saker.

- Disse sakene handler ikke om partiets hovedsaker, men de områdene det tradisjonelt sett har vært diskusjon om i Høyre, sier leder for programkomitéen Bent Høie.

Disse sakene er det uenighet om:

• Bevæpning av politiet
• Innføring av karakterer fra femte trinn
• Innføring av valgfritt skriftlig sidemål i ungdomsskole og videregående
• Godkjenning av nye universiteter før godkjenning er evaluert
• Eggdonasjon
• Vannkraft
• Kontantstøtten
• Vigselsrett
• Kjønnsnøytral verneplikt

Mindretallet vil åpne for bevæpning Et mindretall på fem, der i blant leder for programkomiteen Bent Høie, vil vurdere å åpne for bevæpning av norsk politi.

Mindretallet vil dermed stryke flertallsforslaget som lyder slik: «sørge for hensiktsmessige regler for politiets tilgang på våpen i situasjoner som krever det, men gå imot generell bevæpning av norsk politi», og erstatte det med «vurdere å åpne for generell bevæpning av norsk politi».

Foreslår karakterer fra femte trinn Programkomitéens fllertall vil gi kommunene mulighet til å innføre forsøk med karakterer i basisfag før ungdomsskolen.

Et mindretall på seks vil stryke forslaget og erstatte det med å innføre karakterer fra femte trinn.

Birthe Eriksen i mindretall vil stryke følgende punkt: «bruke tekster både på bokmål og nynorsk i norskfaget og innføre valgfritt skriftlig sidemål i ungdomsskolen og i den videregående skolen».

Flertallet i programkomiteen vil evaluere strukturen i høyere utdanning og finansieringsordningen for universitets- og høgskolesektoren, og ikke godkjenne nye universiteter før evaluering av godkjenning foreligger.

Et mindretall på fire vil stryke setningen om at ingen nye universiteter skal godkjennes før evalueringene foreligger.

Uenighet om vigselsrett Flertallet vil «gjøre de formelle sidene av ekteskapsinngåelsen til en statlig administrert ordning, slik som prøvingen av ekteskapsvilkårene allerede er. Tros- og livssynsamfunn skal ha frihet til å sette egne krav til velsignelse og seremoni rundt ekteskapet i tråd med egen tro.»

Mindretallet på seks vil stryke flertallsforslaget og erstatte det med å opprettholde dagens vigselsordning. Blant mindretallet finner vi nestleder i programkomitéen Linda Helleland.

Mindretallet vi ha kjønnsnøytral verneplikt Programkomitéens flertall vil opprettholde den allmenne verneplikten, men åpne for modernisering i tråd med Forsvarets behov.

Mindretallet bestående av Henrik Asheim og Regina Nargis Alexandrova vil erstatte forslaget med: «utvide den allmenne verneplikten til å gjelde begge kjønn, og modernisere den i tråd med Forsvarets behov».

Kontantstøtte som kommunal ytelse Flertallet vil gjøre om kontantstøtten til en lovpålagt og kommunal ytelse, mens mindretallet på fire vil stryke dette forslaget og erstatte det med: «gjøre om kontantstøtten til en frivillig kommunal ytelse».

Nei til eggdonasjon I partiprogrammet sier flertallet nei til eggdonasjon, men Jon Gunnar Pedersen vil stryke dette punktet fra programmet.

Vannkraft To medlemmer i komitéen vil åpne for at private aktører også kan være majoritetseier i kraftproduserende selskaper.