Ning og Lan Ning og Lan redder bygd og land

- Vi må se på innvandring og folk med fremmedkulturell bakgrunn som en ressurs, ikke som et problem. Skal vi lykkes i målsettingen å bevare levende bygdesamfunn og distrikskommuner, skaffe nye virksomheter og motvirke fraflyttingen, er innvandrerne en viktig faktor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er statssekretær Olav Ulleren (Sp) i Kommunaldepartementet som sier dette. Han mener innvandringsdebatten i valgkampen så langt har vært sentralstyrt og ensidig. Rundt om i distriktskommunene opplever velgerne innvandringen som langt mer positiv enn man får inntrykk av når man følger debatten i TV og riksaviser, mener Ulleren.

Satser på innvandrerne

Senterpartiet og regjeringen vil satse på innvandrere som en viktig ressurs i framtida:

- Sp er grunnleggende positivt innstilt til innvandrere. Vel er jeg klar over at tendensen til gettodannelser i hovedstaden skaper betydelige problemer. Men dette bør ikke bli stående som et hovedbilde. Våre nye innbyggere med fremmedkulturell bakgrunn har i stor grad bidratt til å skape ny virksomhet i distriktene, og slik vil det fortsette. Innvandrere vil avhjelpe det tilbakevendende problemet å få rekruttert folk til vesentlige stillinger i kommuner og helsevesen. Og de har bidratt med å motvirke fraflyttingen, sier Ulleren.

Viktig ressurs

Som statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet har Ulleren et stort ansvar for den praktiske håndteringen og integreringen av våre nye landsmenn.

Han har som mangeårig ordfører i Tinn kommune i Øvre Telemark hatt bred erfaring med innvandring. Kommunen har slitt med fraflytting i mange år. I dag er vel fem prosent av befolkningen i kommunen oppunder Hardangervidda folk med fremmedkulturell bakgrunn. Tar vi med asylsøkere og flyktninger, er andelen enda høyere. Hele 39 nasjonaliteter er representert i kommunen.

- Vi har gjennomgående positive erfaringer. Innvandrerne har vært en verdifull ressurs og ikke noe problem. Dette bildet går igjen i mange andre distriktssamfunn. Skal man drive valgkamp med innvandring som et viktig tema, så må dette komme fram, sier Ulleren.

  • Senterpartiet er partiet som er innstilt på å satse på folk med fremmedkulturell bakgrunn som viktige byggesteiner i framtidas Distrikts-Norge, understreker Ulleren.