Nittedal går foran

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Som første kommune skal Nittedal holde valg på en annen dag enn resten av landet neste år. I midten av juni skal kommunens velgere bestemme hvem de skal styres av de neste fire åra. Det er Nittedal selv som har tatt initiativet til dette forsøket, og kommunalminister Erna Solberg har gitt grønt lys.
  • Det er et spennende eksperiment Nittedal har kastet seg ut i. Forhåpentligvis vil lokale saker dominere valgkampen i kommunen, og det er jo slike saker lokalpolitikere skal beskjeftige seg med. Det er grunn til å tro at valgkampen dermed får større interesse og blir langt mer engasjerende enn vanlig. Lokaldemokratiet kan få en høyst nødvendig stimulans. Deltakelsen ved disse valgene har sunket jamt og trutt de siste åra, og var nede på 60 prosent i 1999.
  • Lokalvalgene hos oss har i altfor stor grad blitt preget av rikspolitikerne. Partiledere og andre toppolitikere drar land og strand rundt for å sanke velgere, og da får valgkampen automatisk preg av å være stortingsvalg. Rikspolitiske saker blir satt i sentrum, og utfallet av valgene gir signaler som får rikspolitisk betydning. På den måten blir det også vanskelig å drive langsiktig politikk på riksplan. Regjeringen og partiene må alltid ha i tankene at et nytt valg er like rundt hjørnet. Og da blir det vanskelig å drive gjennom saker som kan være upopulære i øyeblikket, men som det vil være riktig å gjennomføre i et mer helhetlig og langsiktig perspektiv. Valg annethvert år er som skapt for populister på ustanselig velgerjakt.
  • Hvis lokalvalgene kan holdes på ulike datoer landet rundt, vil mye være vunnet. Men i dag betinger det at alle kommuner i hvert fylke har valg samme dato fordi det også skal velges fylkesting. Og det valget må skje samtidig i hele fylket. Men fylkeskommunene er jo på vei ut etter at de er fratatt sin viktigste funksjon med sykehusreformen. Snart er det bare fylkespolitikerne selv som vil beholde en ordning som var ment å være en styrking av demokratiet, men som er blitt en blindtarm. Men når de fylkesvise valgene kan spres over flere datoer, vil den rikspolitiske betydningen bli vesentlig dempet. Selv for rikspolitikerne vil det være begrenset hvor mange valgkamper de kan rekke over. Så kan de i stedet konsentrere seg om stortingsvalgene og drive langsiktig politikk til beste for folk og land, som de er valgt til.