Niva får kritikk for sparkingen av fisker Arve Hersdal

Forskningsetisk komité mener Nivas opptreden kan bidra til å svekke forskningens omdømme.

MISTET JOBBEN: Da fisker Arve Hersdal uttrykte bekymring offentlig om hvilken påvirkning AF Decoms virksomhet i Vats har på miljøet, bla han uønsket i det pågående miljøovervåkingsprogrammet som Niva utfører for selskapet. Foto: Tor Erik H. Mathiesen
MISTET JOBBEN: Da fisker Arve Hersdal uttrykte bekymring offentlig om hvilken påvirkning AF Decoms virksomhet i Vats har på miljøet, bla han uønsket i det pågående miljøovervåkingsprogrammet som Niva utfører for selskapet. Foto: Tor Erik H. MathiesenVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): 31. mars la Norsk institutt for vannforskning (Niva) kortene på bordet og innrømmet at de sparket fisker Arve Hersdal fordi forskningsinstituttet ønsket å tekkes sin oppdragsgiver.

Selskapet AF Decom ville ha Hersdal fjernet, etter at han offentlig hadde uttrykt bekymring for hvilke konsekvenser selskapets destruering av utrangerte oljeinstallasjoner i Vats kan få for fisket og miljøet.

Snakket usant Nivas helomvending i saken kom etter at Dagbladet avslørte at instituttet snakket usant da de påsto at det var vitenskapelige årsaker til at de ikke ville fornye kontrakten til fiskeren som i tre år har skaffet til veie fisk og skalldyr til miljøovervåkingsprogrmmet Niva utfører på oppdrag fra AF Decom i Vatsfjorden.

Nå har Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) vurdert Nivas opptreden i saken med den sparkede fiskeren.

UTSLIPP: Selskapet AF Decom hogger opp gamle oljeplatformer på Raunes i Vindafjord. Foto: privat
UTSLIPP: Selskapet AF Decom hogger opp gamle oljeplatformer på Raunes i Vindafjord. Foto: privat Vis mer

NENT påpeker at saken ikke reiser en ren forskningsetisk problemstilling fordi fiskeren ikke hadde mulighet til å påvirke datagrunnlaget og dermed også forskningsresultatene.

- Svekker omdømmet Likevel finner komitéen grunn til å kritisere Nivas framferd.

«NENT vil likevel minne om betydningen av samfunnets tillit til forskningen. Niva er et forskningsinstitutt, som ikke bare skal sikre oppdragsgiverens tillit, men også samfunnets tillit. Ved å gi etter for oppdragsgiverens ønske om avskjedigelse av fiskeren, kan instituttet på sikt bidra til å svekke forskningens omdømme», skriver NENT i sin uttalelse.

- Vi er ingen domstol, men skal ha reflekterte synspunkter. Forholdet mellom oppdragsgiver og forsker må være veldig ryddig, og forskeren må ha en uavhengighet. Samfunnet skal ha tillit til Niva. Vi er kritiske til at de har støttet avskjedigelsen av fiskeren. Man bør opptre bedre enn det Niva har gjort, sier komitéleder Dag E. Helland som til vanlig er professor ved Universitetet i Bergen.

Svarer ikke på kritikken Administrerende direktør Greta Bentzen i Niva vil ikke svare på kritikken fra den forskningsetiske komitéen.

- NENT konkluderer med at saken ikke er en forskningsetisk problemstilling, men en uenighet om en tidsavgrenset arbeidskontrakt. Utover dette, har vi ikke noen kommentarer utover det vi ga i kunngjøringen på vår nettside 30. mars, sier Niva-direktøren.

I kunngjøringen skriver Niva de etterkom oppdragsgiverens ønske om å fjerne fiskeren fordi de mente at gjensidig tillit mellom partene i overvåkingsprogrammet var viktig, og fordi de vurderte det slik at bytte av prøvetaker ikke ville ha betydning for det faglige innholdet i programmet.