Hauglie slår tilbake mot Lundteigen

- NM i useriøs populisme

Sp-veteran Per Olaf Lundteigen har fått arbeidsministeren på nakken etter anklager om avtalt spill i sykehusstreiken.

OPPRØRT: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) er oppgitt og opprørt over anklagene om avtalt spill i sykehusstreiken.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
OPPRØRT: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) er oppgitt og opprørt over anklagene om avtalt spill i sykehusstreiken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

- Det er oppsiktsvekkende at Lundteigen mener jeg burde ha sett bort ifra Helsetilsynets faglige vurdering. Konklusjonen var klar: Den planlagte opptrappingen ville ha satt liv og helse i fare for ni kreftpasienter ved Sykehuset Østfold, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H) til Dagbladet.

Hun fortsetter:

- Det er NM i useriøs populisme å antyde at regjeringen burde ha satt Helsetilsynets vurdering til side.

- Avtalt spill

Det er Sp-veteran Per Olaf Lundteigens uttalelser til Dagbladet mandag som får arbeidsministeren til å se rødt. Der kritiserte han regjeringens avgjørelse om å gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å stanse sykehusstreik i det såkalte Spekter-området.

- Spekter er arbeidsgiver for de fristilte statlige virksomhetene. Ledelsen opererte helt opplagt med bundet mandat fra regjeringen: Det kom ikke på tale å gi flere arbeidstakere rett til pensjonsopptjening fra første krone - iallfall ikke i staten, sa Lundteigen og dundret til:

- Dette lukter av avtalt spill.

Oppgitt

I intervjuet med Dagbladet la Lundteigen til at Senterpartiet ville stemme imot lovforslaget om tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken. Men nå viser det seg at saken trolig ikke kommer til behandling på Stortinget overhodet.

AVTALT SPILL: Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mener tvungen lønnsnemnd burde ha vært unngått. Foto: John Terje Pedersen
AVTALT SPILL: Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mener tvungen lønnsnemnd burde ha vært unngått. Foto: John Terje Pedersen Vis mer

Fordi Stortinget er i ferie griper regjeringen nemlig inn i streiken ved en såkalt provisorisk anordning og ikke ved lov. Hauglie er likevel oppgitt over uttalelsen.

- Når Helsetilsynet sier at det er fare for liv og helse, er det ikke annet å gjøre for regjeringen enn å gripe inn, sier arbeidsministeren som reagerer kraftig på anklagene om avtalt spill:

- Det er helt vanvittig! Jeg er ikke part i konflikten mellom Spekter og arbeidstakerorganisasjonene, sier hun.

Holder på sitt

Lundteigen ser ingen grunn til å moderere egne uttalelser og viser til at arbeidstakerorganisasjonene åpent har gitt uttrykk for at de ville innvilge alle dispensasjonssøknader for å unngå tvungen lønnsnemnd.

- Jeg står ved det jeg har sagt, sier han.

Fagforbundets leder Mette Nord hadde i helga følgende å si om Hauglies beslutning:

- For oss er det helt uforståelig at regjeringa nå hevder at det er fare for liv og helse. Vi har hatt et svært ansvarlig streikeuttak ved sykehusene og gjort alt som står i vår makt for å hindre at konflikten rammer pasientene.

Nord la til at arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ikke sendte en eneste dispensasjonssøknad under streiken.

- Derfor er det så overraskende for oss at regjeringa nå hevder at det har oppstått fare for liv og helse, sa hun.

Ringte rundt

Anniken Hauglie sier at hun hadde et møte med partene, der hun selv skal ha sagt hvor mye hun mislikte å gripe inn og stanse en lovlig arbeidskonflikt.

- Streiken pågikk i fire uker uten at det var fare for liv og helse, men da rapporten fra Helsetilsynet kom i helgen ringte jeg rundt til de parlamentariske lederne og informerte. De tok dette til etterretning, også i Senterpartiet, selv om alle ga uttrykk for at de syntes det var ugreit og uheldig at streiken måtte avblåses, sier Hauglie.

Hun avviser at Spekter handlet med direkte eller indirekte ordre fra regjeringen om ikke å fire på pensjonskravet. Men spørsmålet om hvordan hun hadde reagert dersom kravet om pensjon fra første krone var blitt akseptert av Spekter, vil hun ikke svare på.

- Det er et hypotetisk spørsmål for min del. Vi har nettopp blitt enige om en ny tjenestepensjon i offentlig sektor, og dette var ikke en sak som arbeidstakerne prioriterte da.

Utreder

Opposisjonen på Stortinget ser nå ut til å samle seg om å gjøre pensjonskravet gjeldende for alle sektorer og gjennomføre lovendringen ved en valgseier i 2021.

Det vil i så fall innebære at det skal gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent, for arbeidstakere under 20 år og for arbeidsforhold som varer kortere enn tolv måneder.

Hauglie sier regjeringen på sin side er i full gang med å følge opp et anmodningsvedtak fra Stortinget om å utrede spørsmålet om pensjon fra første krone i privat sektor. Arbeidsgruppa som utfører denne jobben hadde sitt innledende møte i dag.

- Utfallet her kan bli førende for offentlig sektor, sier Hauglie.