- Nødvendig med hjelpetiltak til sexkjøper

Vi trenger hjelpetiltak rettet mot menn som kjøper sex.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Reform har levert en høringsuttalelse til forslaget om et lovforbud mot kjøp av seksuelle tjenester. I høringsuttalelsen gir vi uttrykk for at vi er kritiske til kriminalisering av sexkjøp, og at et eventuelt lovforbud må følges ad av et behandlingstilbud for de som kjøper sex.

I høringsuttalelsen spilte vi inn til Justis- og politidepartementet at ”dersom man velger å innføre en kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester, vil dette øke behovet for hjelpetiltak rettet mot personer som i dag opplever seg å stå i en avhengighetssituasjon av slike tjenester. Slike hjelpetjenester bør, dersom en kriminalisering gjennomføres, få status som kriminalitetsforebyggende arbeid og prioriteres deretter. Modeller for og erfaringer med arbeid rettet mot sexkjøpere i en avhengighetssituasjon kan hentes fra tidligere kunderettede prosjekter i Norge og fra pågående prosjekter i våre naboland”.

Her finner du hele høringsuttalelsen

Reform mener at en eventuell kriminalisering ikke må ta fokus bort fra de sosiale tiltakene rettet mot prostitusjonsarenaen og ofre for menneskehandel. Tiltakene må heller bli flere.

Det er viktig å fortsatt tilby gode sosiale tjenester til kvinner, menn og barn som selger sex, og til ofre for menneskehandel. En eventuell kriminalisering av sexkjøp vil kun gjøre dette behovet større. Men det er viktig å huske at det også finnes flere aktører på dette markedet, og at disse også kan trenge hjelp til å komme seg ut av prostitusjonen.

Menn som kjøper seksuelle tjenester har per i dag ikke noen egen spesialisert tjeneste å henvende seg til dersom de ønsker å slutte med sine sexkjøp. Vi har selv, gjennom vårt prosjekt sexhandel.no, fått henvendelser både fra menn som selv kjøper sex og fra familiemedlemmer av menn som kjøper sex, med spørsmål om hvor de kan få hjelp til å komme seg ut av det de opplever som et avhengighetsproblem. Disse mennene kan også trenge støtte for å bryte med prostitusjonen. På lik linje med kvinner kan menn ha behov for noen å snakke med om sitt handlingsmønster, noen som kan hjelpe dem til å se alternativer til prostitusjon. Dette behovet må nå møtes på politisk plan med bevilgninger til utvikling av metoder og tiltak rettet mot menn som ønsker seg ut av en sexkjøpssituasjon.

Det er naivt å tro at vi kan utrydde prostitusjon og menneskehandel gjennom lovverket alene. Nå som kriminalisering av sexkjøp er den løsningen man politisk har valgt å gå inn for i kampen mot prostitusjon og menneskehandel, trenger vi parallelt en sterkere satsning på alternative og supplerende tiltak. Nå trenger vi virkelig et tilbud til menn som vil slutte å kjøpe sex.