Nødvendig ryddesjau

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Med regjeringens forslag til fire nye helselover er det satt et foreløpig punktum for en lenge påkrevd ryddesjau i helsevesenet. Gudmund Hernes satte fart i lovarbeidet da han bestyrte Helsedepartementet, Dagfinn Høybråten har loset arbeidet i land og fremmer forslag til lov om spesialisthelsetjenesten, om pasientrettigheter, om helsepersonell og om rettssikkerheten i psykisk helsevern.
  • Det er en omfattende lovrevisjon Stortinget nå skal ta stilling til, trolig den største noen gang i norsk helsevesen. Likevel er det ikke så mye nytt, og det er lite som er kontroversielt i forslagene. Det dreier seg først og fremst om en opprydning og oppdatering til dagens praksis og holdninger. Dessuten er lovarbeidet en god illustrasjon på at det er bred enighet om de fleste spørsmål i norsk helsepolitikk.
  • Helseminister Dagfinn Høybråten trekker fram retten til fritt sykeshusvalg som det som vil få størst betydning for pasientene. Med reiseutgiftene subsidiert av folketrygden, skal pasientene kunne legges inn ved sykehus hvor som helst i landet. Kanskje kan ordningen føre til en sunn konkurranse om kvalitet, service og effektivitet sykehusene imellom. For de sykehus som får få pasienter, får med dagens inntektssystem også små inntekter.
  • Men skal valgfriheten bli reell, må sykehusene ha kapasitet til å ta imot de pasientene som ønsker seg dit. Dessuten kreves en helt annen åpenhet og informasjon fra sykehusenes side. De må måle ventetider, klagesaker og kvaliteten på behandlingstilbudet, i den grad det siste lar seg gjøre. Og resultatene må gjøres offentlig tilgjengelig.
  • Helseministeren har gjort helomvending i forhold til et standpunkt hans partileder holdt høy profil på under fjorårets valgkamp. Valgerd Svarstad Haugland gikk inn for en juridisk bindende ventetidsgaranti. Men sentrumsregjeringen vil bare lovfeste retten til utredning, ikke retten til behandling. Også på dette punktet har virkeligheten vist seg mer komplisert enn den var i opposisjon.