Nødvendig SV- innrømmelse

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringens enstemmige beslutning om å sende 150 spesialtrente soldater til Afghanistans hovedstad Kabul er smertelig for SV som tidligere har motsatt seg ytterligere styrkebidrag. Like fullt er SVs medvirkning til deltakelsen nødvendig både av utenrikspolitiske og innenrikspolitiske grunner, gitt den hengemyra den vestlige verden har satt seg i i sin kamp mot terrorisme. Norge kunne ikke som Nato-land si nei til Natos nye forespørsel. Og situasjonen i Afghanistan krever økt militær tilstedeværelse, ikke minst for å lykkes med den sivile bistanden landet sårt trenger og som SV ivrer for.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre understreket denne sammenhengen i sin redegjørelse i Stortinget i går. Afghanistan er Norges viktigste militære satsingsområde og er samtidig et av de største mottakere av sivil norsk bistand. Men utenriksministeren understreket også at det ikke er den militære innsatsen som er viktigst. Den er nødvendig, men langt fra tilstrekkelig. I dette ligger logikken som SV-ledelsen må hamre inn overfor tillitsvalgte som nå går høyt på banen og krever at SV må trekke seg ut av regjeringen.

Protestene fra SV-tillitsvalgte er forståelige. SV er et fredsparti som er mot Nato-medlemskap og har vært utenfor den norske utenrikspolitiske konsensus både under den kalde krigen og i tida etter. Men hvis partiets mål er å påvirke norsk utenrikspolitikk i sin retning, er ingenting vunnet ved å stille seg utenfor og fortsette å protestere for all verden, slik SV gjorde før den rødgrønne regjeringen ble dannet. Partiets mest ledelseskritiske tillitsvalgte bør i stedet glede seg over den påvirkningskraft SV faktisk har.

Det er ingen tvil om at regjeringen har bidratt til at Nato nå i større grad er opptatt av den sivile innsatsen i Afghanistan. Støre understreket selv i går at totalbildet av den internasjonale innsatsen i landet er annerledes enn ved årsskiftet. Dessuten er Norges stemme i Midtøsten tydeligere enn på lenge. Den norske regjeringen går nå foran med klar støtte til en palestinsk samlingsregjering, mens USA og EU nøler.