Nødvendige endringer

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Kommunalminister Sylvia Brustad varsler en rekke endringer i utlendingsloven: Det skal bli enklere for utlendinger å få arbeids- og oppholdstillatelse, blant annet skal de slippe å reise tilbake til hjemlandet for å søke om arbeid. Likeledes skal barn og ektepar som søker familiegjenforening, kunne vente sammen i Norge mens Utlendingsdirektoratet behandler søknaden.
  • Statsråden vil også få ned den til dels groteske saksbehandlingstida i UDI, ved å overføre flere saksoppgaver til politiet og utenriksstasjonene. 1. februar lå 25151 saker i kø hos UDI, som med den nåværende bemanningen og det eksisterende regelapparatet er fullstendig sprengt.
  • Flere andre tiltak er varslet, de retter seg i hovedsak mot lettelser i rekrutteringen av arbeidskraft. Brustads begrunnelse for endringene peker imidlertid ut over behovet for arbeidskraft: «Utlendingsloven må bli mer i pakt med dagens norske virkelighet,» sier hun til NTB. Antall utlendinger er mer enn doblet siden loven ble vedtatt i 1988.
  • Til endringene i samfunnet hører også at rasismen er kommet mer til overflaten, i kjølvannet av det tragiske Holmlia-drapet. Men rasismen ytrer seg ikke bare gjennom mord og voldelig trakassering; den lurer bak mistenkeliggjøring av utlendinger i hverdagen og skepsis til mennesker med fremmedartete navn og utseende.
  • Som dagens og gårsdagens kronikker i Dagbladet viser, bidrar ikke akkurat myndighetenes holdning overfor flyktninger og asylsøkere til å dempe denne skepsisen. Det er derfor å håpe at Brustads varslete gjennomgang av hele utlendingsloven også vil føre til en endring i lovanvendelsen. Slik loven i dag praktiseres, fører den ofte til mistenkeliggjøring og i verste fall til kriminalisering av mennesker som ikke har gjort annet galt enn å bli født utenfor Norges grenser.
  • Brustad selv innrømmer at de endringene som så langt er foreslått, ikke er nok. Vi ser derfor med forventning fram til en fullstendig revisjon av utlendingsloven, samtidig som vi hilser de foreløpige endringene velkommen som både betimelige og fornuftige.