- Noen er mer sårbare for å bli voldelige

En gutt massakrerer lærere og medelever i USA. Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk er en av de få som kan forstå hva som ligger bak.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

-  En gutt massakrer lærere og medelever i USA. Hvordan kan dette skje? -  Dette er noe som skjer svært sjeldent. Det kan delvis forklares med at den amerikanske historien er full av heltehistorier, og historie med vold. Dette påvirker hvordan hele nasjonen har vokst fram, og denne måten å reagere på har etablert seg som et alternativ i hodet på potensielle drapsmenn. Massakrer som dette er en kombinasjon av denne historien, den amerikanske våpenkulturen og personer som lettere tyr til vold.

-  Hva er det som får noen til å gå så langt?  

-  Det kan skyldes at gutten har latt de negative følelsene ta overhånd, men det kan også ha vært nøye planlagt. Vanligvis snakker vi om to typer voldsmenn. Den ene gruppa er de som gjør dette med overlegg, og som planlegger drapshandlingen nøye uten å få dårlig samvittighet. Den andre gruppa, einstøingene, er personer som har vært frustrert lenge, og som plutselig eksploderer. Kanskje har de blitt mobbet og slik opparbeidet et plutselig sinne. Lenge holder de det under kontroll, men så oppstår det situasjoner som gjør at dette sinnet utløses.


-  Blir noen lettere voldsutøvere enn andre?

-  Ja. Men det er alltid en kombinasjon av flere faktorer. Noen er mer sårbare for å bli voldelige. Det kan komme til syne når de opplever mangel på beskyttelse i oppveksten for eksempel. Andre kan oppleve det samme, men har en indre styrke som gjør at dette preller av. Personlighet, hva hun eller han opplever og hvilke situasjoner de havner i er avgjørende.

-  Hvem har skylda for at slike ting skjer?

-  Jeg tror ikke vi skal snakke om skyld, men om årsaker og forklaringer. Det er alltid den som utøver vold som har ansvaret. Det må vektlegges, selv om handlingen kan forstås og forklares. Men det kan være ting rundt personen som andre har ansvar for, og som kan være medvirkende årsaker til at noen utøver vold.

-  Hva slags smitteeffekt kan slike hendelser få?
 
-  Det kan ha en læringseffekt. Å bruke vold på denne måten kan bli et alternativ for andre som definerer seg i samme situasjon. De har sett det utført, og har slik et bilde de kan kopiere.


-  Hva betyr oppvekstvilkår for om man blir voldelig eller ikke?

-  Det er noen risikofaktorer som er sentrale. Blant annet hvis noen har opplevd vold selv, de har vært vitne til vold, eller har opplevd situasjoner hvor de ikke har blitt tatt vare på. Har man i tillegg foreldre som ikke setter grenser, øker faren for at en ikke greier å håndtere sinte følelser.


-  Gutten i Minnesota var utsatt for mobbing. Kan det være forklaringen på massakren?

-  Dette er ikke en vanlig reaksjon for folk som er utsatt for mobbing. Men når noen opplever trakassering over lang tid, gjør det noe med dem. Noen utvikler skam og de begynner å mislike seg selv. Kanskje greier de å holde kontrollen en lang stund, men til slutt eksploderer de. Andre som mobbes utvikler bare depressive tanker, men tar det kanskje ut på seg selv i form av selvmord.


-  Hva kunne blitt gjort for å forhindre massakren?
 
-  Man må alltid være oppmerksom på hvordan barn har det. Se om de søker til grupper som er antisosiale for eksempel. Ofte søker de medlemskap i gjenger for å få beskyttelse, som en slags farserstatning. Men de får ikke hjelp, alt blir bare verre. I tillegg må det legges til rette for behandling så tidlig som mulig.

-  Øker volden i USA?
 
-  Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har sett en økning av vold. De har faktisk greid å halvere drap med våpen. USA er et stort land, og slike massakrer vil alltid være et marginalisert problem. Noen enkeltpersoner begynner å tenke på dette, og til slutt blir de så fiksert på det at de ikke greier å stoppe før det er for seint.

-  Kunne en slik massakre skjedd i Norge?

-  Jeg kan ikke si at det ikke kan skje i Norge, men vi har ikke kultur for vold som i USA, og vi har en annen historie enn amerikanere. Dessuten har vi ikke en våpenkultur som i USA, hvor våpen brukes som beskyttelse. Hele Norden er et sted med lite vold, blant annet på grunn av at vi har hatt få kriger. Denne tradisjonen er en buffer mot at vi skal utvikle oss i negativ retning. Det vi har sett her i landet er det utvidede selvmordet, hvor man har tatt med familien i døden. Når det er sagt er det klart at vi ser negative tendenser i utsatte miljøer også i Norge.

VOLDSFORSKER: Ragnhild Bjørnebekk har lenge forsket på vold. Hun tror det er forstyrrelser i tanker, følelser og atferd hos de menneskene som utfører grusomme drap.