Nokas-anke utsatt til høsten

Ankebehandlingen utsatt av hensyn til rettssikkerheten. Det kan bli dyrt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

STAVANGER (Dagbladet.no): Gulating lagmannsrett mener det ikke er forsvarlig å la ankesaken starte som planlagt den 20. mars. Dette er bare ti dager etter fristen for å anke dommen fra Stavanger tingrett, en dom som faller nå på fredag.

- Det er rettens vurdering at det er for kort tid mellom ankefrist og planlagt startdato, sier pressetalsmann Erling Moe i Domstoladministrasjonen.

Retten sier dessuten at det hersker usikkerhet om hvor omfattende bevisførselen blir. Flere forsvarere har varslet at de kan komme til å stevne en del nye vitner.

For kort tid

I tingrettten gikk ranssaken langt ut over det som var planlagt, og det var allerede tvil om lagmannsretten ville klare å behandle saken før fellesferien. Å la saken bli avbrutt av en sju uker lang rettsferie, er også uaktuelt.

Innad i gruppa på 13 forsvarsadvokater er det svært ulike meninger om saken burde gå på direkten som planlagt, eller utsettes til over sommeren. De som har argumentert for utsettelse, deriblant Metkel Betews forsvarer, Marius Dietrichson, har nå vunnet fram.

- Hvis saken skulle starte 20. mars, ville vi neppe blitt ferdige til sommerferien. Et sju ukers avbrudd vil sannsynligvis måtte betraktes som en saksbehandlingsfeil. Ti dager er dessuten altfor liten tid til å forberede en så stor ankesak, og flere spørsmål om dokumentinnsyn er ikke avklart, sier Dietrichson.

Økte utgifter

Statsadvokat Tor Christian Carlsen er uenig.

- Vi mente at det ville være forsvarlig å starte 20. mars. For gjennomføringen av saken som sådan betyr utsettelsen ingenting, men utsettelsen har en ressursmessig side. Politiet må rigge ned hele sitt apparat, og rigge det opp igjen til høsten. Varetektsoppholdene for de tiltalte blir atskillig lengre. Dette vil føre til at statens utgifter til saken stiger, sier Carlsen.

- Det som ville være ressurssløsende, er om saken måtte tas opp igjen og kjøres en hel runde til på grunn av saksbehandlingsfeil, repliserer Dietrichson.

TILTALT: David Toska.