I RETTEN: Kjell Alrich Schumann (t.h.) i Eidsivating lagmannsrett på Hamar, med forsvarer Fredrik Schøne Brodwall. Foto: Jo E. Brenden / NTB Scanpix
I RETTEN: Kjell Alrich Schumann (t.h.) i Eidsivating lagmannsrett på Hamar, med forsvarer Fredrik Schøne Brodwall. Foto: Jo E. Brenden / NTB ScanpixVis mer

Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann kan bli løslatt

Skjøt og drepte politimann Arne Sigve Klungland i Stavanger for ti år siden.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Eidsivating lagmannsrett behandler nå spørsmålet om Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann (48) kan løslates fra fengsel. Schumann er dømt for å ha deltatt i ranet i Stavanger 5. april 2004, og for å ha skutt og drept politimannen Arne Sigve Klungland.

Schumann er dømt til 16 års forvaring for ranet og drapet, og har sonet minstetida på 10 år. Dermed har han nå begjært løslatelse, og er blitt innvilget dette av tingretten - men påtalemakten har anket kjennelsen. Spørsmålet behandles dermed nå i lagmannsretten, og kan raskt ende i Høyesterett.

15 dømt Ranslaget fikk med seg 57,4 millioner kroner under ranet på Bankplassen. 15 menn er dømt for deltakelse eller medvirkning. Schumann og Metkel Betew er de eneste av de 15 som er dømt til forvaring.

Forvaring brukes i tilfeller der retten kommer til at samfunnet for framtida må beskyttes mot særlig farlige forbrytere. Etter at minstetida er utløpt, kan den domfelte søke om løslatelse, og retten tar da stilling til spørsmålet, ut fra bl.a. gjentakelsesfaren og oppførselen i fengselet.

Schumann er flere ganger blitt intervjuet i Trondheim fengsel, der han soner forvaringsdommen. Han bedriver bl.a. tida med å spille saksofon, og har kontakt med drapsofferets sønn.

Langt rulleblad 48-åringens forsvarer Fredrik Schøne Brodwall mener det ikke er fare for at Schumann begår ny kriminalitet dersom han slipper ut nå, er påtalemyndigheten av motsatt oppfatning. Schumann ble idømt forvaring bl.a. fordi han har et langt kriminelt rulleblad og for atferden under ranet i Stavanger.

- Vi mener situasjonen er den samme som da han ble dømt, det vil si at det er nærliggende fare for at han, dersom han slipper ut, skal begå en ny alvorlig straffbar handling, sa statsadvokat Tormod Haugnes ved Rogaland statsadvokatembeter til NTB før jul, da spørsmålet skulle opp i Sør-Trøndelag tingrett.

Under tingrettsbehandlingen forklarte en rekke vitner seg. Forsvaret førte personer fra Schumanns familie, en potensiell arbeidsgiver og en psykolog.

Regelendring Statsadvokat Haugnes uttaler til NTB at han gjerne ser saken behandlet i Høyesterett. I likhet med justisminister Anders Anundsen (Frp) ser han det som et problem at en forvaringsdømt kan slippe ut før en domfelt med tidsbegrenset ordinær fengselsstraff av samme lengde.

Regjeringens løsning på problemet er å utvide forvaringens minstetid slik at den samsvarer med når det ville vært aktuelt med prøveløslatelse under vanlig fengselsstraff. Videre ønsker Anundsen å utvide maksimaltida til 30 år, som for vanlig fengselsstraff; i dag er makstida for forvaring 21 år (men soningstida kan forlenges med fem år av gangen etter dette).

Det er satt av tre dager til lagmannsrettsbehandlingen.

DREPT: Politimann Arne Sigve Klungland var 53 år da han ble skutt og drept av Schumann på Bankplassen i Stavanger. Foto: Politiet
DREPT: Politimann Arne Sigve Klungland var 53 år da han ble skutt og drept av Schumann på Bankplassen i Stavanger. Foto: Politiet Vis mer