Lønnsveksten må ned:  Nordea og sjeføkonom Steinar Juel er klare i sin tale. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX
Lønnsveksten må ned: Nordea og sjeføkonom Steinar Juel er klare i sin tale. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIXVis mer

Nordea: Lønnsveksten må ned i norsk økonomi

Hjelpen fra svakere krone er ikke nok, mener Nordea Markets. Det må sterkere lut til.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Nordea Markets er ute med en ny utgave av sin makrorapport, Økonomisk Oversikt.

Meglerhuset konkluderer med at det internasjonalt går mot bedre tider, særlig i de rike industrilandene hvor kriser har dominert i de siste årene.

- Men oppgangen er skjør, skriver sjeføkonom Steinar Juel.

Han viser til svakheter i flere fremvoksende økonomier, og økt geopolitisk spenning grunnet Ukraina.

- Svakere krone drar inflasjonen For norsk økonomi har Nordea bare gjort mindre justeringer i vekstanslagene for de neste par årene, sammenholdt med desember-rapporten.

- Fastlandsøkonomien ventes å vokse med 1,5 prosent i år, oppjustert med 0,25 prosentpoeng, og som tidligere anslått, 1,25 prosent neste år. Arbeidsledigheten ventes fortsatt å stige til over 4 prosent i 2015, noe som vil virke dempende på lønnsveksten.

- Det vil isolert sett dempe inflasjonen, noe lavere energipriser også antas å ville gjøre, skriver Juel videre.

På den annen side virker kronesvekkelsen gjennom fjoråret ifølge sjeføkonomen i retning av høyere inflasjon i 2014.

- Samlet venter vi om lag uendret inflasjon sammenlignet med i fjor, ca. 2 prosent i år og neste år. Lavere lønnsvekst bidrar til mer avdempet oppgang i husholdningenes disponible realinntekt.

- Sammen med et mer usikkert arbeidsmarked og lavere boligpriser, ventes dette å bidra til noe lavere vekst i privat forbruk i år og neste år, fra et allerede moderat nivå, fortsetter Juel.

Kostnadssmell på sokkelen Og han kommer ikke utenom den endrede situasjonen på norsk sokkel.

Stikkordene er stagnasjon og til dels svak nedgang i olje- og gassprisene, sammen med sterk kostnadsvekst.

- Om lag nullvekst i oljeinvesteringene i år og trolig nedgang neste år, samtidig som en større del av leveransene til oljesektoren ser ut til å komme fra utlandet, gir et sterkt negativt bidrag til veksten i fastlands-BNP.

- Selv om begivenhetene i Ukraina, i tillegg til uro i Libya, Sør-Sudan og Irak kan gi midlertidig byks i olje- og gassprisene, vil det trolig ikke endre utsiktene om en avdempet aktivitet på norsk sokkel de neste par årene, skriver Juel.

- Lønnsveksten må ned Konsekvensen blir ifølge Nordeas sjeføkonom at vi blir mer avhengig av vekst i tradisjonelle næringer.

- Men til tross for sterk svekkelse av kronen har norske bedrifter en betydelig kostnadsulempe i forhold til konkurrenter i andre land. Det er primært høy lønnsvekst over mange år, og ikke svak produktivitetsvekst som er grunnen til dette, skriver han.

Produktivitetsveksten i fastlands-Norge har ifølge sjeføkonomen tvert imot vært høy når en sammenligner med andre industriland.

- Oppfølging av forslag som produktivitetskommisjonen vil komme med vil kunne bidra til fortsatt god produktivitetsvekst fremover.

- Men for å redusere vår kostnadsmessige konkurranseulempe, er det primært lønnsveksten som må korrigeres, utover den hjelpen vi får fra svakere krone, fortsetter Juel.

Flere nyheter Nordea spår 10 prosent boligprisfall
Hvor går renten og kronen?
- Boblesprekk i Kina er definitivt den største risikoen