Norden er best igjen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

World Economic Forum, som har satt seg det ubeskjedne mål å forbedre verden, har igjen rangert alle de nordiske landene blant de ti i verden som har best konkurranseevne. Finland topper lista, som landet gjorde det i fjor, foran USA og Sverige. Skåret i gleden er at Norge har falt fra 6. til 9. plass, og nå ligger lavest på lista etter de andre medlemmene i Nordisk Råd, inklusive Island.

Det mest interessante er at alle de nordiske velferdsstatene er i den verdensøkonomiske elitedivisjonen. Mens næringslivsorganisasjoner i disse landene klager over høyt skattenivå, er det ingen ting som tyder på at dette hindrer de nordiske landene i å hevde seg effektivt i den internasjonale konkurransen, skriver sjeføkonom og direktør for WEFs konkurranseprogram, Augusto Lopez-Carlos. «Faktisk har det høye skattenivået levert utdanningsinstitusjoner i verdensklasse, et omfattende sikkerhetsnett og en sterkt motivert og kompetent arbeidsstyrke,» konkluderer samme mann. Når konkurranseevnen måles i en global, kapitalistisk markedsøkonomi uten konkurranse fra andre systemer, er skussmålet nærmest oppsiktsvekkende.

Rangeringen er foretatt ved å sammenlikne offentlig tilgjengelige data fra alle landene som er under lupen. Samtidig har man gjort en undersøkelse blant 11 000 næringslivsledere i de 117 landene som studien omfatter. Både de «harde» målbare fakta, og ledernes mer subjektive oppfatninger teller. Typisk nok peker lederne i de nordiske landene ut høyt skattenivå og strenge reguleringer i arbeidslivet som de største problemene for bedriftene.

Bedriftsledernes misnøye med det regulerte arbeidslivet er nokså likt i Norge, Sverige og Finland, mens misnøyen med skattenivået er betydelig høyere i Sverige, Finland og Danmark enn i Norge. Atskillig mer vekt har forumets vurdering av de nordiske lands gode makroøkonomi. «De nordiske landene utfordrer den tradisjonelle oppfatningen av at høye skatter og store sikkerhetsnett undergraver konkurranseevnen,» heter det. Men fortsatt vil markedsliberalere i Norge kunne pukke på at USA ligger på 2. plass, og det er jo ingen velferdsstat. Dem om det.