«NORDISKE TERRORISTER»: Somalieren Hassan Abdi Dhuhulow fra Larvik var en av terroristene som angrep kjøpesenteret Westgate i Nairobi i fjor høst. Nå vil de nordiske regjeringene samarbeide for å stoppe radikalisering og ekstrem vold. Foto: AFP
«NORDISKE TERRORISTER»: Somalieren Hassan Abdi Dhuhulow fra Larvik var en av terroristene som angrep kjøpesenteret Westgate i Nairobi i fjor høst. Nå vil de nordiske regjeringene samarbeide for å stoppe radikalisering og ekstrem vold. Foto: AFPVis mer

Nordisk kamp mot terror

Unge radikaliserte menn reiser til Syria, andre drar til Somalia for å krige. Nå går de nordiske landene til felles kamp mot terrorisme.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det første justisminister Anders Anundsen gjorde da de blåblå rykket inn i regjeringskvartalet, var å innkalle til pressekonferanse. Da slo Anundsen fast at det skulle utarbeides en nasjonal handlingsplan for å bekjempe radikalisering og ekstrem vold.

Nå har justisministeren fått med seg sine nordiske kolleger i kampen mot høyreekstremistene og de radikaliserte islamistene.

I går ble Anders Anundsen enige med ministere og statssekretærer fra Finland, Sverige og Danmark om at det trengs en felles nordisk innsats for å bekjempe ekstremistene.

Utfordringer - Vi har de samme utfordringene i Norden. Sverige, Danmark og Finland har de samme problemene som vi har i Norge. Når vi nå skal samarbeide og koordinere innsatsene mot radikalisering og ekstremistisk vold vil vi bedre kunne bekjempe kreftene som vil bruke vold og terror, sier justisminister Anders Anundsen til Dagbladet.

I hele går var Anundsen i København, hvor den danske regjeringen hadde invitert sine nordiske kolleger til et møte hvor nordisk samarbeid mot terror var dagsorden. Invitasjonen kom etter Anundsens initiativ for en handlingsplan mot terror og radikalisering i Norge

- Samarbeid - Det jobbes med tilsvarende handlingsplaner i Sverige, Danmark og Finland. Nå har vi drøftet hvordan vi best mulig kan samarbeide. Vi ønsker alle å forebygge og forhindre terror og radikalisering.

- Vi kan jobbe i fellesskap og dra nytte av hverandres kunnskap. sier Anders Anundsen til Dagbladet.

Justisministeren bekrefter at hans kolleger har beskrevet de samme problemene i de andre nordiske landene. Unge radikale menn fra de nordiske landene har reist til Syria for å delta i borgerkrigen. Frykten er at disse unge radikale ekstremistene en dag kommer hjem til Norden, og at de skal begå terrorhandlinger i sine respektive hjemland.

Anundsen understreker at dette felles nordiske prosjektet ikke bare er et samarbeid mellom de nordiske landenes sikkerhetspoliti, men at det må jobbes med utfordringene i lokalmiljøene. Samt at de forskjellige lands myndigheter må gjøre det som er mulig for å forebygge slik at ungdom ikke radikaliseres.

- Kunnskap - Vi vet for lite om radikaliseringsprosessen og hvorfor unge radikalieres. Skal vi forebygge må vi ha mer kunnskap om det som skjer og sette inn nødvendige tiltak, sier Anders Anundsen.

 TERROR-KAMP:  De nordiske regjeringene vil nå samarbeide i kampen mot økt radikalisering og voldelig ekstremisme. Fra venstre justisminister Anders Anundsen, integrationsminister Annette Vilhelmsen fra Danmark, statssekretær Oscar Wåglund Söderström fra Sverige og statssekretær Andrej Nahkala fra Finland. Foto: Justisdepartementet
TERROR-KAMP: De nordiske regjeringene vil nå samarbeide i kampen mot økt radikalisering og voldelig ekstremisme. Fra venstre justisminister Anders Anundsen, integrationsminister Annette Vilhelmsen fra Danmark, statssekretær Oscar Wåglund Söderström fra Sverige og statssekretær Andrej Nahkala fra Finland. Foto: Justisdepartementet Vis mer

Justisministeren vil bruke det som er nødvendig av ressurser for å bekjempe radikalisering og ekstremistisk vold.

- Et felles nordisk samarbeid vil gjøre oss bedre i stand til å bekjempe dette samfunnsproblemet.

Hellige krigere Anundsen peker på at det ikke bare er i Norge ungdom reiser til hellig krig i Syria. Ungdom som er radikalisert har reist fra hele Norden til Syria for å krige.

Både i Sverige og Danmark - som i Norge -  har flere ungdommer også sluttet seg til den al-Qaida tilsluttede organisasjonen al-Shabaab al-Mujahideen (bevegelsen for unge krigere) som har utført en rekke grusomme terroraksjoner i Øst-Afrika.