Nordmenn er Europas verste strømsløsere

EUs øverste miljøorgan, EEA, tar et kraftig oppgjør med norsk energipolitikk. I en rapport som offentliggjøres i dag slås det ned på at hver nordmann bruker mer enn fire ganger mer strøm enn gjennomsnittsborgeren i EU.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vi bruker også nesten dobbelt så mye strøm som våre naboer i Sverige og Finland, der klimaet langt på vei tilsvarer vårt eget.

I rapporten om Europas miljøtilstand, «Miljøsignaler 2001», trekkes det også fram alvorlige brudd på Kyoto-avtalen av 1997. Per i dag slipper vi ut sju prosent mer klimagasser enn i 1990 - nivået vi ifølge Kyoto-protokollen skulle holde oss på.

Dermed er Norge blant Europas klimaverstinger. Dårligst ut kommer Danmark, som ligger 30 prosent bak klimaforpliktelsene fra Kyoto.

Norge har heller ikke mye å skryte av når det gjelder økologisk landbruk, spesielt sammenliknet med Sverige, Danmark og Finland. 10 prosent av svensk landbruk drives etter økologisk standard. Det tilsvarende tallet i Norge er 1,8 prosent.

Foregangsland

EEA trekker derimot fram Norge som et av de fremste land i arbeidet med å redusere forurensende utslipp til luft og vann, som tungmetaller og tradisjonelle giftutslipp.

I arbeidet for å motvirke sur nedbør trekkes Norge fram som et foregangsland. Norges areal som er ødelagt av sur nedbør er de siste åra redusert med 30 prosent. Først og fremst takket være internasjonale avtaler om utslippsreduksjoner av nitrogen- og svoveldioksid.

Norge får også skryt for gode returordninger for elektronisk avfall. Vi var det første landet i Europa som innførte et retursystem for elektrisk og elektronisk avfall.

CO{-2}-sjokk

Bellonas Frederic Hauge slår fast at Norge er Europas klimaversting.

- I de nærmeste åra vil utslippene av CO{-2} fra Nordsjøen øke fra 10 millioner tonn til 15- 16 millioner tonn årlig. Dette skjer fordi oljeselskapene bruker enorme mengder gass for å pumpe ned naturgass i oljereservoarene som trykkstøtte. sier Hauge til Dagbladet.

Nedpumpingen er så energikrevende at det vil gi oss en utslippseksplosjon av C0{-2} i åra framover.

Folk flest

Når Norge samtidig skal forsøke å oppfylle Kyoto-protokollen om å redusere CO{-2}-utslipp, er det folk flest - og ikke oljeindustrien - som får svi.

- Dette er dypt urettferdig. Nå er det på tide at det dannes folkeaksjoner. Bilister, forbrukere, ja, til og med prosessindustrien, bør gå i demonstrasjonstog og kreve av myndighetene at de straffer oljeindustrien, ikke folk flest, sier han.