Nordmenn forbruker dobbelt så mye som våre europeiske naboer

Det kommer frem i rapporten «Miljøstatus i Europa» som ble sluppet i dag.

VERSTINGER: I dag ble rapporten om status qou for miljøet i Europa sluppet i Brussel. Rapporten viser at Europa er på god vei til å bli miljøvennlig, men at det fremdeles er utfordringer. Blant annet øker ressursforbruket, og nordmenn er på versting-toppen. Foto: Heiko Junge / Scanpix
VERSTINGER: I dag ble rapporten om status qou for miljøet i Europa sluppet i Brussel. Rapporten viser at Europa er på god vei til å bli miljøvennlig, men at det fremdeles er utfordringer. Blant annet øker ressursforbruket, og nordmenn er på versting-toppen. Foto: Heiko Junge / ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Nordmenn er blant verstingene i Europa hva gjelder forbruk. Det viser rapporten «Miljøstatus i Europa» som ble sluppet i EU-parlamentet i Brussel i dag.  

Ifølge rapporten har Norge har den tredje høyeste materielle ressursbruken i Europa. 

Globalt viser det seg at Norge forbruker mer enn store land som USA, Australia, Canada og Japan.  

Rapporten viser også at det europeiske forbruket stadig øker: Fra 2000 til 2007 økte Europas ressursbruk med 7,9 prosent.  

En gjennomsnittlig europeer forbruker i dag fire ganger så mye ressurser som en afrikaner og tre ganger så mye som en asiat. 

Vi i Norge forbruker enda mer enn dette igjen, siden vi bruker mer enn dobbelt så mange ressurser sammenlignet med europeisk gjennomsnitt.

 I 2007 brukte hver nordmann 37 tonn med ressurser. Gjennomsnittet for EUs 27 medlemsland samme år var 16,5 tonn per person.  

- Årsaken er utvikling Men selv om tallene tilsynelatende taler for seg, så er noe av forklaringen på hvorfor Norge er blant de dårligste i Europa-klassen,at vi er et rikt og høyt utvikla land:  

Ifølge miljøstatus.no skyldes Norges høye forbruk en blanding av at vi er et rikt og utviklet land med lav befolkningstetthet, stort areal, høy velferd og utvikling, og krevende topografi. 

Dette gjør at ressursbruken per innbygger er høyere enn i land med lite areal og stor befolkningstetthet.    

UTVIKLINGEN: Rapporten «Miljøstatus i Europa» viser at europeiske land beveger seg i riktig retning, men at det fremdeles er utfordringer. Grafikk gjengitt med tillatelse fra Klif.
UTVIKLINGEN: Rapporten «Miljøstatus i Europa» viser at europeiske land beveger seg i riktig retning, men at det fremdeles er utfordringer. Grafikk gjengitt med tillatelse fra Klif. Vis mer

Også miljøvernminister Erik Solheim tror det er noen naturlige årsaker til at vi kommer så dårlig ut:

- Alt tyder på at dette skyldes at vi er en liten befolkning på et stort areal, men det gir en god pekepinn på at det er ting vi må tenke igjennom, sier miljøvernminister Erik Solheim til Dagbladet.

- Økt ressursbruk «Miljøstatus i Europa» er utarbeidet av det Europeiske miljøbyrået, EEA, og Norge er ett av de 32 land som har bidratt til rapporten.  

Det er en omfattende rapport som tar for seg tema som klimaendringer til økologisk mangfold på europeisk jord, og gir en miljømessig status quo i Europa.  

Rapporten gis ut hvert femte år, og årets utgave sies å være den mest omfattende gjennomgangen av status for miljøet i Europa som noen gang er gjort.  

Miljøminister Solheim mener rapporten viser at man har greid å oppnå resultater, men at det stadig vil komme nye utfordringer.

Ifølge rapporten viser miljøets tilstand i Europa betydelig framgang, men det gjenstår fortsatt utfordringer:

Europeiske land er på vei fremover hva gjelder klimamål, men har fortsatt utfordringer med tap av artsmangfoldet, i tillegg peker rapporten på at det vil være umulig å begrense klimaendringene slik at temperaturøkningen vil være mindre enn 2 grader celsius.  

- Dette viser at miljøvern virker og at miljøvern klarer å oppnå ting. Men når man legger et problem bak seg, dukker det alltid opp et annet, sier Solheim.

- Ny tenkemåte Rapporten konkluderer også med at dagens forståelse og oppfatning av miljøutfordringer er i ferd med å endres.  

For å redusere miljøproblemene kan ikke lengre bare handle om utslipp fra fabrikker, men det handler om å redusere de små utslipp eksempelvis fra transport, landbruk og husholdningsforbruk.  

RESSURSBRUK PER PERSON: Her ser man at norsk ressursbruk er mer enn europeisk. Grafikk gjengitt med tillatelse fra Klif.
RESSURSBRUK PER PERSON: Her ser man at norsk ressursbruk er mer enn europeisk. Grafikk gjengitt med tillatelse fra Klif. Vis mer

I rapporten heter det også at miljøproblemene må sees under ett, ikke som enkeltproblemer eller hendelser.  

- Miljøstatus i Europa 2010 viser at det er viktigere enn noen gang å forebygge miljøproblemer og følge føre-var-prinsippet, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).  

- Ett av hovedbudskapene i rapporten er at vi ikke lenger kan forholde oss til miljøproblemene som atskilte og ukompliserte saker.

- I mange år har vi oppnådd mye med bedre teknologi og strengere regulering av utslipp fra industri og andre kilder. Miljøstatus i Europa 2010 viser derimot at klimaendringene, tap av biologisk mangfold, forurensning, ressursbruk og menneskers miljøbetingete sykdommerhelse ikke er atskilte problemer, men er tett forbundet med hverandre, sier Hambro i en pressemelding på Klifs hjemmesider.

Solheim mener en hovedutfordring er å få dyr, mennesker og natur til å leve sammen:

- Mesteparten av giftstoffene vi har rundt oss kommer ikke fra industri, men fra produktuer vi omgir oss med. Det er få områder av verden som ikke er uberørt av mennesker, en hovedutfordring er å få på plass et samliv mellom mennesker og natur, sier Solheim til Dagbladet.

MILJØVERN VIKER: Miljø og utviklingsminister Erik Solheim sier til Dagbladet at rapporten fra det europeiske miljøbyrået EEA viser at miljøvern virker. Foto: Morten Holm / SCANPIX
MILJØVERN VIKER: Miljø og utviklingsminister Erik Solheim sier til Dagbladet at rapporten fra det europeiske miljøbyrået EEA viser at miljøvern virker. Foto: Morten Holm / SCANPIX Vis mer