-  Nordmenn mest direkte

Sveriges ambassadør til Norge, Mats Ringborg, synes svenskene er mer nøyaktige.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hva er de største forskjellene ...

... mellom Norge og Sverige?

-  Sverige er større og eldre, men dere har en sterkere nasjonal identitet. En sterk nasjonalisme. Norge er for øvrig rikere enn Sverige, og det skyldes selvfølgelig oljen.

... mellom svensker og nordmenn?

-  Nordmenn er spontane, direkte og improviserende, mens vi er mer nøyaktige. Vi er opptatt av at beslutninger skal forankres, og innstilt på at beslutninger kan ta tid. Vi er også mer autoritetsbundne.

... i arbeidslivet?

-  Dere er mer råvarebasert, spesielt på olje. Sverige baserer seg på stål og skog, med sterk verkstedindustri. Dessuten har vi langt flere firmaer med suksess i utlandet. Jeg tror ledelsen i svensk industri har et helt annet utblikk, de tenker internasjonalt.

... i sportslivet?

-  Norge er best i noen få idretter, mens Sverige er best når det gjelder bredde. Hvem som er best til enhver tid går jo opp og ned, men jeg tror Sverige er best gjennom tidene.

... i kjendislivet?

-  Jeg tror ikke det er så stor forskjell på det å være kjendis i Norge og Sverige. Men jeg tror norske medier er mer opptatt av de rikeste i samfunnet enn de svenske mediene er.

... i kulturlivet/kultureksport til nabolandet?

-  Vi får en stadig mer intensiv kulturutveksling mellom våre to land. Årsaken er at vi har et veldig likt kulturmarked. At eksportbalansen er noe skjev, skyldes nok mest at vi er dobbelt så store som dere.

... i nyskapning/innovasjon?

-  Både Norge og Sverige innser betydningen av å hele tida ligge i forkant med produktutvikling for å skape velferd. Det er vanskelig å måle hvem som er best, men EU har et såkalt «innovation score board», som viser at Norge ligger langt etter. Men Norge har jo spisskompetanse på noen felt.

Blir forskjellene større eller mindre i framtida, og får vi en ny union?

-  Jeg tror forskjellene blir mindre. Det kommer automatisk av kontakt og utveksling. Noen ny union mellom Norge og Sverige tror jeg ikke vi får, men jeg har tro på den europeiske unionen.