Nordmenn stiller opp

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Forsvaret brukte drøye tre millioner kroner på en vervekampanje for soldater til innsats for freden i Kosovo. 4700 nordmenn meldte seg. Den spontane og sterke responsen har trolig flere og svært ulike årsaker. Den 79 dager lange luftkrigen mot Jugoslavia og den omfattende mediedekningen av konflikten på Balkan de siste månedene har skapt et grunnlag for Forsvarets appell om å gi «seks måneder for freden». Vervekampanjen signaliserer kraftig at annonsøren har tro på oppdraget og går entusiastisk inn for det.
  • Denne entusiasmen står i ganske sterk kontrast til forsvarsledelsens holdning til UNIFIL-oppdraget for FN i Libanon. Til tross for en direkte appell fra FNs generalsekretær om at Norge måtte fortsette denne innsatsen, trakk Bondevik-regjeringen det norske bidraget ut av den fredsbevarende operasjonen. Begrunnelsen var at Norge ikke klarte å fylle styrken.
  • Det er ingen hemmelighet at forsvarsledelsen i mange år motarbeidet UNIFIL og hevdet at den tappet forsvaret for sårt tiltrengte ressurser. Det var ingen bred entusiasme for denne innsatsen, bortsett fra hos noen ildsjeler. Dessverre er det grunn til å tro at dette delvis skyldtes at UNIFIL er en fredsbevarende operasjon der styrken bare er utstyrt med våpen til selvforsvar og ikke skal gripe aktivt inn i strid. Denne typen oppdrag ligger altså nærmere politiinnsats enn soldathåndverk. Vi er redd at entusiasmen for Kosovo-innsatsen delvis skyldes at soldatene der går inn med tunge våpen og mer omfattende adgang til å bruke makt etter FN-traktatens kapittel 7. Oppdraget er altså mer militært.
  • Vervingen til Kosovo viser at nordmenn stiller opp og gjerne vil gjøre en innsats der landets myndigheter argumenterer for oppdraget og forklarer det med entusiasme. Verden kommer til å ha behov for både den ene og den andre typen innsats for fred i årene framover. Det er i strid med Norges interesser dersom noen generaler undergraver de oppdrag de synes er militært minst sexy.