DOGGERBANK: Denne sandbanken (innenfor den røde ringen), som nå ligger rundt 18 meter under havet, er restene av Doggerland. Illustrasjon: Wikipedia
DOGGERBANK: Denne sandbanken (innenfor den røde ringen), som nå ligger rundt 18 meter under havet, er restene av Doggerland. Illustrasjon: WikipediaVis mer

Nordsjøens Atlantis ble truffet av gigantisk tsunami

Bølgen kan ha skylt vekk de siste menneskene på det tapte øyriket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Atlantis er en myte, men Doggerland er et godt dokumentert forhistorisk øyrike, som lå midt ute i nordsjøen mellom Norge og England.

Øyriket var befolket av mesolittiske stammefolk og det antas at det rike fiske- og dyrelivet gjorde Doggerland til et ettertraktet oppholdssted for steinaldermenneskene for rundt 10000 år siden.

-I mesolittiske tider var dette paradis, sier Bernhard Weninger ved Universitetet i Køln til BBC.

Nå mener forskere fra Imperial college i London at livet på Doggerland fikk en brå slutt.

De hevder at Storeggaraset, et undersjøisk ras ute i Norskehavet for 8100 år siden, utløste en gigantisk tsunami som nærmest visket Doggerland av kartet.

Oversvømt Funnene blir presentert på en generalforsamling for den europeiske geologforeningen som går av stabelen i Wien denne uka.

- De mesolittiske stammene forlot Doggerland for 8000 år siden. Det var da Storeggaraset skjedde, sier Dr. John Hill ved Imperial College.

Storegga ligger i norskerenna, vest for Mørekysten. Det som omtales som Storeggaraset var flere ras, med relativt korte mellomrom, for rundt 8100 år siden.

SKRED: Illustrasjonen viser Storeggaskredet i norskerenna vest for Mørekysten. 5580 kubikkilometer med masse raste ut, og skapte en enorm stunami. Illustrasjon: Wikipedia
SKRED: Illustrasjonen viser Storeggaskredet i norskerenna vest for Mørekysten. 5580 kubikkilometer med masse raste ut, og skapte en enorm stunami. Illustrasjon: Wikipedia Vis mer

Man regner med at 5 580 kubikkkilometer med masse raste ut, og skapte en enorm tsunami. Island, Grønland Shetland og Færøyene ble hardt rammet. Man har beregnet at bølgen var 10-12 meter høy på kysten av Møre, og 40-50 meter høy inne i fjordene. På Shetland var bølgen minst 20 meter høy og På Færøyene minst 14 meter.

For Doggerland, som ved tsunamiens tidspunkt kun var rundt fem meter over havnivået på det høyeste, må tsunamien ha vært fullstendig ødeleggende for dyrelivet og for menneskene som oppholdt seg der.

Steinøkser - Jeg tror teorien antakelig stemmer, fordi tsunamien må ha vært en helt katastrofal hendelse, sier professor Vince Gafney ved universitetet i Birmingham.

Han understreker imidlertid at det er få arkeologiske funn som understøtter teorien, og at det er funnet to økser i havet der Doggerland lå, som dateres til tiden etter tsunamien. Gafney mener imidlertid at disse kan ha blitt mistet eller kastet ut fra en båt.

Bernhard Weninger ved universitetet i Køln er mer skeptisk. Han mener Doggerland ble forlatt av mennesker allerede før Storeggaskredet.

- Det kan ha vært folk som dro ut dit for å fiske, men jeg tviler på om det var permanente bosetninger der. Det må ha vært så vått at de gode dagene på Doggerland allerede var over, sier han til BBC.

To elver
Havnivået for 12000 år siden var mye lavere enn det er i dag, ettersom store vannmasser fortsatt var bundet opp som under den siste istiden, som i de dager gikk mot slutten. 

Doggerland forbandt for 12000 år siden England, Danmark, Tyskland og Nederland. En stor ferskvannsinnsjø lå midt i landet, og fikk vann fra Thames i vest og fra Rhinen i øst.

Etter hvert som havet steg, og oversvømte fastlandsforbindelsene, ble det til et stort øyrike ute i nordsjøen. For rundt 8000 år siden var Doggerland en flat øy, omtrent på størrelse med Danmark.

12000 ÅR SIDEN Slik ser man for seg omfanget av Doggerland for 12000 år siden, før havet steg og gjorde det til en øy. Landet forbandt De britiske øyer med fastlands-Europa. Elvene Thames og Rhinen rant ut i en stor ferskvannsinnsjø midt i landet. Illustrasjon: Wikipedia
12000 ÅR SIDEN Slik ser man for seg omfanget av Doggerland for 12000 år siden, før havet steg og gjorde det til en øy. Landet forbandt De britiske øyer med fastlands-Europa. Elvene Thames og Rhinen rant ut i en stor ferskvannsinnsjø midt i landet. Illustrasjon: Wikipedia Vis mer

Restene av Doggerland er sandbanke som kalles Doggerbank. Den ligger 18 meter under havet midt ute i nordsjøen.

Det er gjort en rekke funn som på sandbanken som vitner om livet som en gang var der. Trålere har fisket opp støttenner fra mammutter, og det er funnet redskaper som dokumenterer menneskelig aktivitet.

 

BEINSPISSER: Disse beinspissene er funnet på bunnen av nordsjøen, og vitner om den mennesklige aktiviteten i det som en gang var Doggerland. Foto: Rijksmuseum Van Oudheden
BEINSPISSER: Disse beinspissene er funnet på bunnen av nordsjøen, og vitner om den mennesklige aktiviteten i det som en gang var Doggerland. Foto: Rijksmuseum Van Oudheden Vis mer