Norge 2003: Nå er det de kriminelle som jager politiet.

De siste tre årene har stadig flere politifolk opplevd alvorlige trusler mot seg og sin familie.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er en markant økning av tilfeller der tjenestemenn utsettes for alvorlige trusler og vold fra kriminelle organisasjoner og nettverk. Antallet politifolk som lever i frykt for seg og sine, er stigende. Enkelte har måttet selge gård og grunn og flytte til en annen del av landet.

Situasjonen har blitt så alvorlig at politiets nye vitnebeskyttelsesprogram må tas i bruk for å trygge egne tjenestemenn mot kriminelle.

Politidirektør Ingelin Killengreen ser svært alvorlig på situasjonen, og har gitt saken høy prioritet i Politidirektoratet.

Satte fyr på bolig

- Dette er en utvikling vi spesielt har sett de siste tre åra. Jeg kjenner personlig tjenestemenn som har blitt utsatt for denne type trusler og vold, sier Killengreen.

Dette er metodene kriminelle bruker i kampen for å skremme og passivisere politifolk:

 • Omfattende kartlegging av politifolk og deres familier.
 • Flere steder i landet har politiet funnet arkiver under razziaer mot kriminelle miljøer. Noen har inneholdt bilder og personopplysninger om tjenestemennenes familier, bilnummer, og logger over deres hverdagsrutiner.
 • Politifolks barn har blitt fotografert på vei til barnehagen.
 • Kriminelle har sabotert politifolks privatbiler og stukket et privat hjem i brann. Bare flaks har forhindret dødsfall.
 • Politifolk har blitt nødt til å få hemmelige adresser og telefonnumre etter trusler og trakassering.

  Mange politifolk engster seg av den grunn for å bli avbildet i media. I enkelte tilfeller har politietterforskere blitt flyttet til en annen avdeling for å slippe unna presset.

  Tjenestemenn som jobber opp mot den tunge og organiserte kriminaliteten, er spesielt utsatt.


  - Dette er et økende problem som vi må ta på alvor. Ansvaret ligger hos politiets ledere. Vi kan ikke ha en situasjon der politiet forfølges av disse miljøene. Men samtidig kan vi ikke ha et «hemmelig» og grått politi, sier politidirektør Killengreen til Dagbladet.

  Skuddsikre glass


  Politidirektoratet jobber nå fram en rekke rutiner og tryggingstiltak som skal kunne tilpasses sakene individuelt. Det er satt i gang slike tiltak for flere polititjenestemenn.

  Her er noen eksempler på sikkerhetstiltak for politifolk:

 • Skuddsikre glass i hjemmet, ekstra låser og belysning rundt boligen.
 • Skjermet adresse og telefonnummer.
 • Politifolk kan også få bistand til å flytte vekk for en periode.
 • Man har også valgt å overflytte tjenestemenn til andre og mindre utsatte fagfelt.
 • Politifolk kan gis ny og fiktiv identitet. Dette er et tiltak som bare vil bli brukt i ytterste konsekvens.
 • I framtida kan det også bli slik at polititjenestemenn ikke skal oppgi navn - bare tjenestenummer som identitet i kontakten med publikum og media.
 • Det er også aktuelt å bare la lensmenn og politimestere fronte de store sakene i media, mens etterforskerne forblir anonyme.

  - Vi jobber nå med vårt vitnebeskyttelsesprogram, som i stor grad også vil omfatte tjenestemenn i politiet. Politifolk er ofte kronvitner i store saker, og trenger derfor beskyttelse på samme måte som andre vitner, sier Killengreen til Dagbladet.

  Brutale miljøer


  Assisterende politidirektør Odd Malme understreker behovet for gode systemer.

  - Vi kan ikke tillate at utryggheten blir så stor at folk unnlater å gjøre jobben sin. Dette er ikke bare et problem for politiet, men for hele rettskjeden, inkludert påtalemyndigheten og domstolene. Mange vil gjerne unngå at vi gjør jobben. Det er en såpass alvorlig utvikling at justisministeren har bedt om programmer for vitnebeskyttelse, sier Malme til Dagbladet.

  Han sier trusselen øker i takt med internasjonaliseringen av kriminaliteten i Norge. Svært brutale utenlandske miljøer etablerer seg.

  Det er politimester Beate Gangås som har ansvaret for vitnebeskyttelsesprogrammet, som skal trygge vitner i tunge kriminalsaker mot trusler og forfølgelse.