Norge blant verstingene

Nær halvparten av norske bedrifter er blitt utsatt for økonomisk kriminalitet de siste to åra. Viser en ny internasjonal undersøkelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): Undersøkelsen, som er foretatt av granskingsenheten i revisjons- og rådgivningsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC)i 34 land, viser at 45 prosent av bedriftene er blitt utsatt for økonomisk kriminalitet, en økning på 22 prosent fra tilsvarende undersøkelse i 2003.

Alarmerende utvikling

Tallene for Norge, hvor 100 bedrifter har besvart spørsmålene fra PwC, viser en dramatisk utvikling. 42 prosent av norske virksomheter har vært utsatt for økonomisk kriminalitet de to siste åra.

-  Resultatetene viser at bedriftene i Norge har hatt en økning på hele 91 prosent fra tilsvarende undersøkelse i 2003. Tallene bekrefter at økonomisk kriminalitet er blitt en vesentlig risiko for norske virksomheter. På enkelte områder er utviklingen dramatisk, sier leder Helge Kvamme i PwC\'s granskingsenhet.

Mer korrupsjon

Fortsatt er underslag og økonomisk utroskap som norske virksomheter hyppigst blir utsatt for, selv om det her er en nedgang på 29 prosent fra 2003.

Undersøkelsen avslører at regnskapsmanipulering og hvitvasking har en markert økning i forhold til 2003.

 -  Vi registrerer også en økning når det gjelder korrupsjon og produktkopiering, industrispionasje og dokumentforfalskninger, sier Helge Kvamme til Dagbladet.

Hvitvasking

Virksomhetene ble spurt om hvor mange hendelser de har vært utsatt for i løpet av de to siste åra. I gjennomsnitt for alle bedriftene i Norge sju hendelser. Hyppigst forekommer hvitvasking (13), deretter interne misligheter (5) og bedrageri (5). Korrupsjon skjer i ett til to tilfeller.

Helge Kvamme sier han ble overrasket over hvor store tap de norske bedriftene har rapportert om i undersøkelsen.

-  20 prosent av virksomhetene oppgir tap i den øverste delen av tapsrangeringen i undersøkelsen, altså tap på mellom 6,5 og 65 millioner kroner. Dette er vesentlig over gjennomsnittet for Vest-Europa og globalt.

Stor belastning

Økonomisk kriminalitet utgjør ikke bare en økonomisk risiko, men også en belastning på omdømme, merkevarenavn og ansattes motivasjon. Høyest utslag her gjelder for korrupsjon og regnskapsmanipulering.

Bedriftene oppgir at det er egne ansatte som står bak de fleste alvorlige hendelsene (71 prosent av tilfellene).

De fleste tilfeller av økonomisk kriminalitet blir oppdaget gjennom internkontroll (33 prosent), internrevisjon (21 prosent) eller ved tips (21 prosent).

Helge Kvamme tror økt fokus på økonomisk kriminalitet er noe av forklaringen på den dramatiske økningen på enkelte områder.

-  Vi har fått nye lover om hvitvasking og korrupsjon og det settes i verk forebyggende tiltak, men det synes ikke som om tiltakene er effektive nok, sier han.

MER HVITVASKING: Partner og granskingsleder Helge Kvamme i PricewaterhouseCoopers registrerer mer av både hvitvasking, korrupsjon og industrispionasje i norske bedrifter.