- Norge bør vise mer menneskelig hensyn

Flere tunge instanser har påpekt at Norge bør vise mer menneskelig hensyn i saker som Remzijes.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Både Helsingforskomiteen og Sivilombudsmannen har kritisert utlendingsmyndighetene for ikke å ivareta sterke menneskelige hensyn i stor nok grad.

Den norske Helsingforskomiteen har kritisert norske utlendingsmyndigheter for summariske avslag på Kososvo-flyktningers søknader. Ifølge komiteen overser Norge sterke menneskelige hensyn. Saksbehandlingen avviker fra FNs anbefalinger på fire av seks punkter, ifølge et brev komiteen sendte til Kommunaldepartementet i 2001.

Sivilombudsmannen har også kritisert Justisdepartementet for ikke å ta nok menneskelige hensyn.

«(...) departementet har ansvar for at regelen i utlendingsforskriften (...) til enhver tid praktiseres slik at hensynet til den enkelte søkers individuelle familiemessige og menneskelige kontaktbehov blir konkret vurdert og søkt ivaretatt (...),» heter det i Sivilombudsmannens årsmelding for 1998.

Advokat Dag Christian Vinghøg prosederte på at utlendingsnemnda ikke har vurdert og ivaretatt Remzijes behov for familiemessig og menneskelig kontakt ved å utvise omsorgsfamilien.