Norge bremser handel med verdens fattige

Norske melkekyr støttes med 25.000 kroner i året hver. Det er seks ganger så mye som millioner afrikanere tjener.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Når Verdens handelsorganisasjon (WTO) kommer sammen til nytt toppmøte i Cancun i dag, håper Norge at de fleste støtteordningene vi og resten av den rike verden gir landbruket, kan bestå. Sammen med mesteparten av tollskrankene og andre handelshindringer som holder verdens fattige nede.

EU ganger tre

Ifølge Verdensbanken mottar kyrne i EU drøyt 6900 kroner pr år i subsidier og importvern. Hver. Det er nesten dobbelt så mye som nasjonalprodukt pr. innbygger sør for Sahara.

Verdien av støtten til de 330.000 norske melkekyrne er tre ganger så stor, beregner Klaus Mittenzwei ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) på vår forespørsel.

I en riktignok noe teoretisk modell OECD har laget, der importvernet beregnes ved å sammenlikne innenlandsk pris med prisen på verdensmarkedet og fraktkostnader trekkes fra, blir verdien av subsidier og tollsatser til sammen rundt 25.000 kroner årlig for hver norske melkeku.

Frykter sammenbrudd

Oxfams leder Kevin Watkins peker på at den såkålte Doha-runden i WTO (etter toppmøtet som måtte legges til Qatar fordi velfødde globaliseringsmotstandere truet med gateopptøyer og vold i alle vestlige storbyer) står i fare for å bryte sammen.

- Når utviklingslandene eksporterer til de industrialiserte, møter de tollsatser fire ganger høyere enn de som gjelder mellom i-landene, skriver Watkins.

WTO har 141 medlemmer og er avhengig av å diskutere seg fram til enighet. Stadig flere u-land ønsker rask nedbygging av handelsskrankene. Etter tiår med halvsosialistiske fadeser og mislykket bistand, er de kommet til at handel er løsningen. Cairns-gruppen av landsbrukseksportører er spydspiss for frihandel i Cancun.

Norge nederst

Norge skryter stadig på seg bestelandsprisen i uhjelp, men det er en bløff hvis vi tar handelspolitikken med i beregningen.

Senter for global utvikling har rangert verdens 21 rikeste land etter hvordan de bidrar til fattige lands vekst.

Der havner Norge på bunn i handel med verdens fattige. Bare 2 promille av all norsk import kommer fra utviklingsland, viser tall fra 2001.

BBC online skriver at u-landene taper rundt 170 milliarder kroner årlig på subsidiene den rike verden gir sine bønder.

- Det er liten tvil om at proteksjonismen i nord blir et viktig tema i et WTO der utviklingslandene etterhvert har et flertall, mener forsker Valter Angell ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Norge var foregangsland for å gi u-landene bedre handelsvilkår for industrivarer, men på landbrukssektoren henger vi langt etter.

Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson har tidligere besvart Norges bunnrangering på indeksen for faktisk utviklingsbidrag med å vise til at vi i fjor sommer fjernet alle tollbarrierer for de 48 minst utviklede land i verden (MUL-landene).

Men Angells kollega Arne Melchior påpeker de aller fattigste landene knapt har eksport å regne med. Skal reformene virke, må de gi markedsadgang for langt flere. I praksis har fjorårets reform ikke gitt noen importøkning.

Regelverket som landbruksbyråkratene har lagt opp og landbruksminister Lars Sponheim bestyrer, gjør det dessuten mulig å stanse importen på tre dagers varsel om den truer norske bønder. Med slik kortsiktighet blir det risikabelt å satse på rike nordmenn som kunder.

James Pinkerton, rådgiver for eks-presidentene Ronald Reagan og George Bush, argumenterer for at USA bør gå i bresjen for full frihandel. Han mener det vil tjene fattige land, forbrukerne og samtdig USAs globale interesser, derunder kampen mot terror. Pinkerton mener amerikanerne slik kan gjenerobre mye av godviljen Europa har tatt fra dem i den tredje verden.

Norske landbruksvarer vernes av tollmurer helt opp til 600 prosent. Jan Petersen reiser til Cancun med et løfte om maksimalt å godta en reduksjon i tollsatsene på 36 prosent. Så får vi plastre skadene med uhjelp.

Kilder: Verdensbanken, Dagsavisen, Aftenposten, BBC, NILF, NUPI

PROGRESSIVT? Globaliseringsmotstanderne er på plass i Cancun.
HJEMMEFRONT: LAndbruksminister Sponheim ivrer for norske nisjeprodukter som kan møte lavere importvern. Samtidig skvetter noen ved hans oppfordring til "mentalt grensevern".
TRIVSEL PÅ BÅS: Norske kyr har det kanskje bedre enn utenlandske artsfrender. Det er ett av argumentene for å beskytte hjemlig produksjon.