Norge endres

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ISLAM: Steinar Lem sier det antakelig majoriteten av befolkningen mener: Islam utgjør en trussel mot våre verdier. Hvis ikke innvandringen fra den muslimske verdenen bremses kraftig, kan vi på sikt gå inn i en verdimessig mørketid.

Dette burde for lengst vært sagt høyt fra akademisk hold. Men akademikere jeg kjenner som mener det samme som Lem, de sier at de ikke våger. Frykten for tap av anseelse lammer dem. Det grelle med Lems utspill er at en slik begavet og moralsk aktverdig mann, først våget å ta bladet fra munnen da han fikk diagnosen uhelbredelig kreft. Det burde vekke oss.

Lems varsku handler ikke om den enkelte muslim, slik som rødegardisten Marte Michelet hevder (16/4). Varskuet handler om religionen islam, som vel så gjerne kan omtales som en altomfattende ideologi. En livsfarlig ideologi hvis den praktiseres i tråd med islamstifteren Muhammed.

Uten et realistisk forhold til islams grunnproblem, vil vi heller ikke få til en reell verdimessig assimilering av den muslimske befolkningen i Norge, med de katastrofale konsekvensene dette vil få på sikt i takt med den økende muslimske befolkningen. Da tenker jeg på en assimilering i grunnverdier som ytringsfrihet, likeverd, religiøs frihet og likestilling. Helt avgjørende verdier for vår frihet og velstand.

Det er helt avgjørende forskjeller på islam og kristendommen, ikke minst på grunn av rollemodellene Jesus og Muhammed. Filosofen Kaj Sørlander har illustrert forskjellen på profetene slik: Se for deg Sokrates, Buddha, Muhammed og Jesus. Hvem andre enn Muhammed kan man forestille seg vil ta til orde for å steine en kvinne?

Pasifisten Jesus søkte aldri politisk makt. Han ga heller ikke politiske lover, men han ga noen bud, som «ikke døm». Muhammed var diametralt motsatt: En religiøs og politisk leder. En krigsherre som innførte religiøse lover på alle områder. Kvinner og ikke-muslimer ble gjort til annenrangs borgere.

Religionen Jesus forkynte har således langt lettere for å tilpasse seg et sekulært demo-krati basert på menneskeskapte lover.

Demografien taler sitt utilslørte språk. SSB-tall viser at den ikke-vestlige befolkningen, der majoriteten er muslimer, har vokst 41 ganger hurtigere enn den norske de siste ti årene.

HRS opplever en massiv pågang fra publikum. Folk ønsker å begrense dagens innvandring.Ikke fordi de er fiendtlige. Folk er, som hedersmannen Steinar Lem, bekymret for fremtiden til dem som skal bo i Norge, at det blir en fremtid der individets frihet knuses av repressiv religion. Det handler om en vel så stor bekymring for Aishas ve og vel som for Karis.