Norge er Nordens dårligste i klassen

Norge er av de land i verden som bruker mest ressurser på skolen pr. elev. Men i forhold til inntektsnivået, er vi og Finland dårligst i Norden.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette går fram av en ny rapport om ressursbruken i skolen som ECON Senter for økonomisk analyse har laget for Kommunenes Sentralforbund (KS) og Utdanningsforbundet. De har bedt om en studie som viser hvorfor norsk skole er så dyr å drive.

Det er flere land som bruker mer ressurser enn Norge.

Ifølge rapporten brukte Norge i 1998 5760 dollar pr. elev på barnetrinnet. Tilsvarende tall for Danmark, som brukte mest ressurser pr. elev, var 6710 dollar, 16 prosent mer enn Norge. Motsatt brukte Finland 4640 dollar pr. elev, nesten 20 prosent mindre enn Norge.

Bruker mest i Danmark

Korrigerer man utgiftene i forhold til forskjeller i inntektsnivå mellom land, får vi et annet bilde.

Da bruker Danmark fortsatt mest, men både Sverige og Italia bruker da relativt mer enn Norge pr. elev, og Finland ligger på norsk nivå.

Forskjellen mellom de nordiske landene er ikke så stor, men vi synes det er relevant å sammenlikne oss også med den øvrige vestlige verden. Også denne rapporten viser at vår ressursbruk ligger høyt over gjennomsnittet i OECD-landene, sier statssekretær Helge Ole Bergesen i Utdanningsdepartementet.

- Rapporten bekrefter at folkeflertallets ønske om å opprettholde spredt bosetning og et desentralisert skolesystem, koster. Vi synes også det er et poeng at de øvrige nordiske land bruker like mye og mer på skolen enn det vi gjør, sier leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland.

Hovedårsakene

Spredt bosetting og små skoler forklarer ca. 10 prosent av årsaken til at driftsutgiftene pr. elev i norsk skole er høyere enn i mange andre land, heter det i rapporten.

Sammenslåing og etablering av større skoler kan gi betydelige innsparinger. Men kostnadsreduksjonen pr. elev blir raskt mindre når skolen har nådd en størrelse på mellom 100 og 200 elever, skriver ECON.

Få innvandrere

Rapporten slår fast at den viktigste årsaken til forskjeller mellom land i ressursbruk i skolen pr. elev, er forskjellen i landenes inntekts- og dermed kostnadsnivå.

Andelen innvandrerelever har betydning for de gjennomsnitt-lige utgiftene pr. elev. Få innvandrere trekker utdanningskostnadene ned i Finland. Høy andel yrkesfag gir noe høyere kostnader, og Norge har en høyere andel yrkesfag enn gjennomsnittet i Vest-Europa.

Betydningen integrering av funksjonshemmede elever har for kostnadsnivået er usikker.

FÅR HJELP: Lærer Ole Kristian Sørland er god å ty til når Aksel Carlson (12) i sjuende klasse på Ruseløkka skole i Oslo trenger hjelp med regnestykkene.