Norge får nytt gigant-sykehus

Radiumhospitalet og Rikshospitalet skal fusjoneres til å bli landets største og ledende høyspesialiserte sykehus. Dette kan føre til færre ansatte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fusjonen blir den nest største som noen gang er gjennomført i Norge, og vil omfatte 2000 ansatte ved Radiumhospitalet og 4500 ansatte ved Rikshospitalet. Fusjonen mellom bankene DnB og Gjensidige NOR er den hittil største.

Rundt 100 personer er i full gang med å utrede og forberede sammenslåingen av de to sykehusene i Oslo. Resultatet skal presenteres for de respektive sykehusstyrer i juni, og allerede i oktober, seinest 1. januar 2005, blir det nye store Universitetssykehuset Rikshospitalet-Radiumhospitalet en realitet.

- Sammenslåingen skjer først og fremst ut fra faglige hensyn. Målet er et bedre tilbud til pasientene, bedre samordning og styrking av forskningen. Men vi regner også med økonomiske gevinster, sier direktør ved Radiumhospitalet, Jan Vincents Johannessen (62).

Sammen med Rikshospitalets direktør, Åge Danielsen (61), sitter han i styringsgruppa for fusjonen.

Bedre kreftbehandling

Radiumhospitalet er i dag et spesialsykehus for kreft. Ved Rikshospitalet har hver femte pasient kreft:

- En fordel ved fusjon er at vi kan kople fag- og forskningsressursene vi har og utvikle bedre behandlinger for ulike diagnoser, til beste for den enkelte pasient, sier direktør ved Rikshospitalet, Åge Danielsen. Han nevner behandlingen av kong Haralds blærekreft som et eksempel på samarbeid mellom de to sykehusene.

- Hvor mange av de ansatte vil bli overflødige?

- Det vet vi ikke, men ressursene vi sparer ved blant annet felles laboratorietjenester og administrasjon vil i noen grad måtte gå utover antall ansatte.

Hvor den nye hovedadministrasjonen skal ligge og hvem som blir det nye storsykehusets toppsjef, skal avklares fram mot sommeren.

Både Rikshospitalet og Radiumhospitalet er i dag innlemmet i regionen Helse Sør, mens flertallet av pasientene kommer fra Helse Øst.

Det nye storsykehuset skal både ha en nasjonal funksjon som medisinsk kompetansesenter, og ta inn pasienter fra et bestemt geografisk område. Det er uklart hvilke pasienter som skal sokne til storsykehuset.

Det har lenge vært frustrasjon både ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet når det gjelder sykehusreformen og konsekvensene av den. Mens Helse Øst bygger opp Ullevål til å bli et sentralt kreftsykehus, bygges Radiumhospitalet ned.

Truer stillinger

- De endrede rammebetingelsene i kjølvannet av helsereformen tvinger fram helt nødvendige strategiske valg. Budsjettsituasjonen for 2005 er for eksempel svært bekymringsfull, sier Johannessen. Han mener at dersom sykehusene ikke fusjonerer, vil betydelig flere stillinger være truet.

Både han og Danielsen mener at et større forsknings- og behandlingsmiljø vil gjøre sykehuset mer slagkraftig og attraktivt internasjonalt, slik at blant annet forskere som er i utlandet, vil ønske å komme hjem igjen.

GAMMELT: Radiumhospitalet i Ullernchausseen skal bestå som i dag med sitt særpregede miljø