- Norge forskjellsbehandler bedrifter

Det er konklusjonen etter at EFTAs overvåkingsorgan ESA har vurdert det norske systemet for tildeling av CO2-kvoter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det norske opplegget for tildeling av CO2-kvoter for bedrifter legger opp til en uakseptabel forskjellsbehandling, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.

ESA ber regjeringen endre sitt opplegg for utdeling av kvoter for at Norge skal kunne slutte seg til EUs kvotehandelssystem.

Overvåkingsorganet har tre innvendinger mot Norges opplegg, som regjeringen har gjort et poeng av at er strengere enn EUs opplegg.

ESAs hovedinnvending er at Norge ikke har en god nok miljømessig begrunnelse for at alle bedrifter etablert før 2002 får utslippskvotene gratis, mens bedrifter etablert etter 2002 må betale.

- Det blir en forskjellsbehandling av bedrifter som er i sterk konkurranse med hverandre, som ikke vi kan se er godt nok miljømessig begrunnet til at vi skal kunne tillate denne måten å tildele kvoter på, sier ESA-president Per Sanderud.

- Tilfreds med ESAs konklusjon 

Påpakningen fra ESA faller i god jord hos NHO, som har levert en klage på det norske systemet til ESA på nettopp dette punktet.

- NHO har alltid ment at regjeringens diskriminerende opplegg for tildeling av gratis klimakvoter både er dårlig miljøpolitikk og dårlig næringspolitikk. I tillegg har vi ment at ordningen er i strid med EØS-retten. Vi er tilfredse med at ESA er enige med oss i dette, sier næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubakk i en kommentar.

- Norge forskjellsbehandler bedrifter

ESA har også innsigelser mot at Norge har satt en tidligere dato enn EU som grense for når en bedrift skal kunne ansees å være ny. Samtidig vil ikke ESA tillate at Norge har reservert en mengde gratiskvoter til kommende kraftanlegg som vil innføre CO2-fangst og lagring, samtidig som annen ny industri nektes slike kvoter.

- Det er dessuten ganske spesielt å tildele utslippskvoter basert på løfter om hva man skal bygge, sier Sanderud.

Norges Naturvernforbund er glad for at ESA mener Norge ikke kan gi gratiskvoter til gasskraftverk med mindre et anlegg for CO2-håndtering er på plass.

- Det er en seier for oss, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken til NTB.

Til vurdering
Naturvernforbundet tok opp spørsmålet om kvotereserven for gasskraftverk i et brev til ESA og er derfor svært godt fornøyd med onsdagens avgjørelse.

- Det blir spennende å se hva regjeringen nå gjør. Vi vil oppfordre statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til å følge ESAs råd og la prinsippet om at forurenser skal betale også gjelde for norske gasskraftverk, sier Haltbrekken.

Statssekretær Heidi Sørensen (SV) i Miljøverndepartementet sier regjeringen vil gå nøye gjennom ESAs innvendinger før den avgjør veien videre for kvotetildelingen. Skal regjeringen endre opplegget, krever det en lovendring.

Sørensen understreker at ESA ikke har innvendinger mot selve miljøambisjonene i regjeringens opplegg.

- Vi har lagt opp til et miljømessig ambisiøst system med en stram kvotetildeling. Det er viktig at vi opprettholder disse ambisjonene og legger opp til et kvotesystem som bidrar til kutt i klimagassutslippene, sier Sørensen

(NTB)
ESA-PRESIDENT: Per Sanderud