Norge fortsetter klima-råkjøret

Stortingets flertall sier nei til en omkamp i gasskraftsaken. Samtidig avvises SVs ønske om å utrede utslippene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Samme dag som SFT gir Norske Skog konsesjon for gasskraftverk uten co2-rensing i Skogn, avvises SVs forslag om en ny gjennomgang av hva de to norske gasskraftverkene faktisk fører til utslippsmesig; mer eller mindre totalutslipp i Europa.

Norges bidrag til den globale oppvarmingen bare tre dager etter de avgjørende klimaforhandlingene i Haag kollapset, er å gi konsesjon til et tredje gasskraftverk i Norge. Ap tok regjeringsmakta på saken under påstand om at de to verkene ville føre til lavere utslipp i Europa.

SV og sentrumspartiene mener denne påstanden er tilbakevist, og har lagt fram et dokument 8-forslag om å gjennomgå saken på nytt. Forslaget blir etter det Dagbladet erfarer avvist av Ap og Høyre.

Står på sitt

Regjeringen fastholder at norsk gasskraft reduserer Europas totale CO2-utslipp, selv om flere av dem som har gjennomført utslippsanalysene for den samme regjeringen, seinere har slått fast at en slik påstand ikke holder vann. Til det er usikkerhetsmomentene altfor store.

Stortingshøringen som kom i stand etter en serie kritiske Dagblad-artikler, konkluderte med at norske gasskraftverk knapt vil føre til noen totalreduksjon av klimautslipp i Europa. Det motsatte er minst like sannsynlig.

Regjeringen måtte overkjøre SFT og forurensningsloven for å gi sitt endelige klarsignal for de to nevnte gasskraftverkene uten noen form for co2-rensning på Kolsnes og Kårstø. Som forutsetning for at man her kunne sette SFT og lovverket til side, avkrevde lovavdelingen i Justisdepartementet at det skal dokumenteres at gasskrafteventyret faktisk vil føre til lavere totalutslipp i Europa.

Høringen på Stortinget viste med all tydelighet at dette kravet ikke er oppfylt, selv ikke med de mest velvillige Ap-øyne.