Norge fronter europeisk elfly-satsing

- Avtalen som nå er inngått mellom Luftfartstilsynet og det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA er svært gledelig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

1100 KM: Amerikanske Zunum Aeros elfly av denne typen vil ha en hybridelektrisk rekkevidde på 1100 km med 12 passasjerer ombord. Flyet trenger 670 meter for å ta av fra rullebanen. Illustrasjonsfoto: Zunum Aero
1100 KM: Amerikanske Zunum Aeros elfly av denne typen vil ha en hybridelektrisk rekkevidde på 1100 km med 12 passasjerer ombord. Flyet trenger 670 meter for å ta av fra rullebanen. Illustrasjonsfoto: Zunum AeroVis mer

Den forpliktende avtalen skal sette fart på arbeidet med elektrifisering av luftfarten, opplyser Luftfartstilsynet.

- Avtalen vil gjøre Norge til en spydspiss i arbeidet med elektrifiseringen av luftfarten. Jeg tror vi vil ha mye å bidra med, kommenterer samferdselsminister Jon Georg Dale.

SIGNERING: Patrick Ky, direktør i EASA og luftfartsdirektør Lars Kobberstad signerte denne uka en forpliktende samarbeidsdsavtale i EASAs hovedkvarter i Köln. Foto: Tom Egil Herredsvela / Luftfartstilsynet
SIGNERING: Patrick Ky, direktør i EASA og luftfartsdirektør Lars Kobberstad signerte denne uka en forpliktende samarbeidsdsavtale i EASAs hovedkvarter i Köln. Foto: Tom Egil Herredsvela / Luftfartstilsynet Vis mer

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad mener avtalen vil være et sentralt grep for at Norge skal lykkes med de nasjonale ambisjonene om å omstille til lav- og nullutslipp i luftfarten.

- Vi opplever EASA som meget engasjert i dette bilaterale samarbeidet og at Norge kan bli et tyngdepunkt i utviklingen. Det er også en ambisjon at dette initiativet skal bre om seg til å inkludere andre nasjoner med tilsvarende motivasjon, sier Lars Kobberstad.

SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken har tro på elflysatsingen.

- Norge har enorme muligheter for å bidra til store utslippskutt fra flytrafikken. Her må Stortinget og regjeringen nå kjenne sin besøkelsestid, sier Lars Haltbrekken.

- Nesten helt elektrisk

- Dette er gledelig. Nesten helt elektrisk. Det bekrefter både Norges posisjon i elektrifisering av transportsektoren og at luftfarten mener alvor, sier Ketil Kjenseth, Venstres leder i Stortingets energi- og miljøkomité.

- Vi er i ferd med å bygge en ny kunnskapsindustri i Norge, i tett samarbeid med vår allerede fornybare kraftsektor. Jeg er veldig glad for at Luftfartstilsynet og flysikkerhetsbyrået EASA engasjerer seg så tungt – så tidlig. Sikkerhet går foran alt i luftfarten og må ivaretas fra dag èn, sier Kjenseth.

Venstre-representanten påpeker at regionalnettet i Norge og de mange kortbaneflyplassene gjør Norge veldig interessent både som testområde og som et mulig forbilde også for andre land.

- Kombinasjonen av mye kortreist strøm og mange kortbaner for små fly, skaper også en god mulighet for distrikts-Norge, sier han.

ELFLY: Luftfartsdirektør Lars Kobberstad mener avtalen med EASA vil få stor betydning for elektrifiseringen av norsk luftfart. Foto: Tom Egil Herredsvela / Luftfartstilsynet
ELFLY: Luftfartsdirektør Lars Kobberstad mener avtalen med EASA vil få stor betydning for elektrifiseringen av norsk luftfart. Foto: Tom Egil Herredsvela / Luftfartstilsynet Vis mer

- Norge er ideelt

Luftfartsdirektøren forteller at et hovedformål med avtalen er at det skal settes fart i arbeidet med elektrifisering av luftfarten.

- Norge, med sitt godt utbygde regionalnett, anses som det ideelle området å satse på elfly. I tillegg er det en høy grad av vilje hos norske myndigheter, luftfartsaktørene og i markedet for øvrig, til å finne framtidsrettede løsninger, sier Lars Kobberstad.

Rask utvikling

Han påpeker at det pågår mange prosesser på dette området i dag, og utviklingen skjer raskt.

- Avtalen må blant annet sees i sammenheng med prosjektet som Luftfartstilsynet og Avinor i felleskap utreder for Samferdselsdepartementet, om utvikling av et program for introduksjon av elfly i kommersiell luftfart, sier Lars Kobberstad.

Luftfartstilsynet opplyser at avtalen med det europeiske flysikkerhetsbyrået omfatter teknologi, regelverk og annen tilrettelegging som vil akselerere prosessen mot innfasing av elektriske passasjerfly. I løpet av høsten skal det utarbeides et konkret, felles program som fastsetter mål, ressurser og tiltak.