SELFANGST: Den 4. mars i år kom Nærings- og fiskeridepartementet med nyheten om at de vil gjeninnføre en tilskuddsordning for selfangstnæringa i 2016. Foto: NTB Scanpix
SELFANGST: Den 4. mars i år kom Nærings- og fiskeridepartementet med nyheten om at de vil gjeninnføre en tilskuddsordning for selfangstnæringa i 2016. Foto: NTB ScanpixVis mer

Norge gjeninnfører subsidier på selfangst. Det får NOAH til å se rødt

- Udemokratisk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Den 4. mars i år kom Nærings- og fiskeridepartementet med nyheten om at de vil gjeninnføre en tilskuddsordning for selfangstnæringa i 2016.

Rammen er på to millioner kroner, og hovedmålgruppa for ordningen er rederier og mottak for selprodukter.

I 2014 var tilskuddet på 12 millioner før det i fjor ble avskaffet, men nå gjeninnføres det altså.

Dette får Siri Martinsen, pressekontakt i NOAH, til å reagere kraftig.

- Kritikkverdig Martinsen sier til Dagbladet at hun først og fremst biter seg merke i at dette aldri var en del av budsjettforhandlingene. At de ikke fikk anledning til å argumentere mot vedtaket.

- Det som er ekstra kritikkverdig med det, er at dette ikke var med i budsjettforhandlingene i Stortinget. På denne måten fjerner man muligheten for andre parter, som NOAH, til å argumentere mot. Ministeren legger bare millionene på bordet etter eget forgodtbefinnende. Det er ganske udemokratisk, sier hun.

- Den viktigste grunnen til å være i mot subsidiene er at man subsidierer kritikkverdig behandling av dyr. Subsidiene er totalt meningsløse - man betaler for at noen få personer skal få dra ut og fange dyr. Først og fremst til pelsprodukter som ingen ønsker å kjøpe. Det er ren næringsvirksomhet som finansieres.

På spørsmål om hva slags signal departementet sender ut med en slik melding, er Martinsen klar på at det er vanskelig å ta dem på alvor. Hun varsler også at NOAH er i ferd med å sende en oppfordring til departementet om å stryke subsidiene.

- Jeg føler det sender et signal om at det ikke er en seriøs behandling av hva skattebetalernes penger  brukes til, og et tydelig uttrykk for at man er næringens forlengede arm. Over 60% av opinionen er imot selfangssubsidier. Dette departementet har også ansvaret for dyrevern for arter som lever i havet. Dette er en jakt som tidligere har blitt kritisert av fiskeridirektoratet som ønsket å endre reglene, men de foreslåtte regelendringene ble så skrinlagt av hensyn til næringen.

Innenfor budsjettpostens formål Statssekretær Ronny Berg i Nærings- og fiskeridepartementet viser til at tilskuddsordningen er finansiert under budsjettposten «Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene».

- Formålet med posten er å bidra til utvikling og økt lønnsomhet for fiskeri- og fangstnæringen. Tilskuddet skal også legge til rette for en variert flåte og desentralisert mottaksstruktur langs kysten og bidra til en helhetlig forvaltning av de marine ressursene, sier han til Dagbladet.

Han peker på at denne bevilgningen ble behandlet under høstens budsjettrunde i Stortinget, og at det er innenfor minister Per Sandbergs myndighet å disponere midler til ulike tiltak som faller inn under denne posten.

I meldingen heter det: «Målet er at selfangstnæringen skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel. Målgruppen for ordningen er rederier og mottak for selprodukter.»

- Denne ordningen faller helt klart innenfor budsjettpostens formål, sier Berg.